Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Подходящият софтуер за всеки бранш

ERP софтуер за хранително-вкусовия бранш

Един софтуер разгръща едва тогава своето най-силно действие и най-голяма полза, когато покрива специфичните изисквания на бранша и отразява процесите. Затова CSB предлага специализирани решения за всеки хранително-вкусов бранш.

Към бранша Храни & напитки

 

 

ERP софтуер за месния бранш

Месопреработващите предприятия днес и в бъдеще трябва да се утвърждават в глобалната конкуренция, да откриват нови канали за продажби, да използват максимално дигиталната трансформация и да изпълняват  все повече законови изисквания. При това също толкова важно е да се вземат под внимание етично морални желания на потребителите, както и съблюдаването безопасността на хранителните продукти, гарантирането на произхода и обратното проследяване.

Към бранша Месо

ERP софтуер за Търговия & логистика

Сложност на процесите и настъпателна конкуренция, нарастващи клиентски изисквания и увеличаващо се многообразие на продукти и варианти: с браншовото решение на CSB Търговия и логистика Вие успешно ще се справите с предизвикателствата на Вашия динамичен пазар. Дали спестяване на разходи чрез рационализирани процеси и високо ефективни логистични решения или повече гъвкавост и бързина за адаптации. Нашето браншово решение Търговия и логистика предлага много предимства и се грижи за отлични фирмени процеси.

Към бранша Търговия & логистика

ERP софтуер за бранша Химия

Колебания в цените на суровините, промяна на търсенето на нови пазари, скъпи изследвания и разработки, сложни технологични процеси, голямо продуктово разнообразие, вътрешен и външнофирмен мениджмънт  на опасни вещества и стриктни правни изисквания - компаниите от химическата промишленост трябва да реагират по-гъвкаво на изискванията на пазара и да станат по-ефективни. Посрещнете успешно тези предизвикателства с браншовото решение Химия на CSB, специално съобразено с изискванията на химическата промишленост.

Към бранша Химия

ERP софтуер за бранша Фармация

Фармацевтичният бранш, от една страна, е много интензивен от научноизследователска страна, а от друга страна е взискателен по отношение на производство и продажби поради изискванията за здравна политика и различни правни изисквания. В допълнение към мерките за намаляване на разходите за здравеопазване, глобализацията, демографските промени, недостига на ресурси или промените в климата, оказват влияние върху фармацевтичните компании. За научноизследователските фармацевтични компании и производителите на генерични лекарства е също толкова важно да планират, организират, контролират и документират своите процеси по-икономично и надеждно от всякога. Открийте нашето браншово решение Фармация и намерете подходящите решения за Вашите предизвикателства.

Към бранша Фармация

ERP софтуер за бранша Козметика

Организирайте успешно процесите си бързо и гъвкаво спрямо изискванията на пазара. Нашето браншово решение Козметика гарантира, че ще можете да направите това от продуктовото развитие до потребителите. Независимо дали става въпрос за спестяване на разходи чрез интегрирани процеси или изпълнението на най-високите стандарти в развитие, производство и управление на качеството. С браншовото решение Козметика Вие управлявате още по-успешно предприятието си.

Към бранша Козметика

Подходящият софтуер за всяко изискване

Ние считаме, че една ERP система трябва да се адаптира към развитието на Вашето предприятие, а не обратно. Тъй като това е сърцето на Вашето ИТ и централната нервна система на Умната фабрика на утрешния ден. Затова като иновативен партньор на нашите клиенти ние развиваме CSB-System от 40 години. Дали като INDUSTRY ERP, FACTORY ERP или BASIC ERP: CSB-System изпълнява всички браншово специфични изисквания, съвместима е на версии и може гъвкаво да се разширява в стъпките, които нашите клиенти сами определят.

 

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

За CSB

Фирма CSB-System SE е водещият браншови специалист за процесните индустрии храни, напитки, химия, фармация и козметика, както и търговия. Със софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултиране от една ръка, ние оптимизираме бизнес процесите на нашите клиенти и с комплексното решение на CSB се грижим за решаващи конкурентни предимства. Научете повече за фирмена група CSB.

 

 

550 служители

> 50 страни

> 45 години опит

> 80 млн. евро оборот

Открийте още

#forwardtogether

Дигиталната трансформация на процесната индустрия се стимулира от иновативни визионери и смели предприемачи. Като ERP доставчик ние имахме възможността на съпроводим много от тях през последните години.

Научете в нашите вълнуващи истории кои фирми, отрасли и държави работят с нас и по кой път те са поели.

 

Истории на успеха

Извадка от нашите клиенти

Направете обиколка на нашата виртуална фабрика за месо и разберете

 • как водещите предприятия за месо контролират и оптимизират своите процеси
 • как да разкриете потенциала за по-нататъшна дигитализация на Вашите операции
 • защо си струва да инвестирате в браншово специфична ERP система

 

Открийте виртуалната фабрика