Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Напитки

ERP системата за бранша Напитки

Свържете се с браншовите експерти

Едно цялостно решение за всички изисквания на бранша Напитки

Скъпи суровини, високи цени на енергията, строги изисквания на законодателството, динамично поведение на потребителите и широката гама от продукти – фирмите от бранша Напитки трябва да стават все по-гъвкави и по-рентабилни. Дали спестяване на разходи чрез интегрирани процеси, високо ефективна логистика или по-голяма гъвкавост за разработки. Нашето браншово решение Напитки предлага многочислени осезаеми предимства и подходящо решение за Вашите предизвикателства.

 

Нашето браншово решение Напитки Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване с интегриран мениджмънт на амбалаж
 • Диспозиция и планиране
 • Производство вкл. оптимизиране на рецептури въз основа на целeви предписания като съдържание на сок, градус Брикс, скала на Оксле
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Мениджмънт на качеството
 • Непрекъснато обратно проследяване от първоначалната продукция до потребителя
 • Многоканални продажби с мениджмънт за консултантска дейност извън офиса, мениджмънт на филиали и търговски обекти, интеграция на уеб приложения и интернет магазини
 • Управление

Искате да научите повече за решението на CSB за производството на напитки?

Изтеглете сега най-важните функции за Вашия бизнес като флаер.

Изтеглете флаера безплатно

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Напитки на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.