Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Pharma

ERP системата за бранша Фармация

Свържете се с браншовите експерти

Едно цялостно решение за специфичните изисквания на бранша Фармация

Фармацевтичният бранш от една страна е много интензивен по отношение на научноизследователска дейност, а от друга страна е взискателен по отношение на производство и продажби поради изискванията за здравна политика и различни законови изисквания. В допълнение към мерките за намаляване на разходите за здравеопазване, глобализацията, демографските промени, недостига на ресурси или промените в климата, оказват влияние върху фармацевтичните компании. За научноизследователските фармацевтични компании и производителите на генерични лекарства е също толкова важно да планират, организират, контролират и документират своите процеси по-икономично и надеждно от всякога. Открийте нашето браншово ERP решение Фармация и намерете подходящите решения за вашите предизвикателства.

 

Нашето браншово решение Фармация Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване
 • Диспозиция и планиране
 • Склад и логистика
 • Оптимизация на производство
 • Мениджмънт на качеството и лабораторна информационна система
 • Непрекъснато обратно проследяване
 • Валидиране
 • Управление

Искате да научите повече за браншовото решение Фармация на CSB?

Изтеглете сега най-важните функции за Вашия бизнес като флаер.

Изтеглете флаера безплатно

Най-важните предимства на нашето браншово решение

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Фармация на CSB

ERP браншови решения за химия, фармация и козметика

Разгледайте отблизо ERP решенията за бранша химия, фармация и козметика. Гледайте нашето демо видео, за да видите най-важните функции, като управление на опаковани единици, производствено планиране, управление на опасни материали и много други.

Гледайте софтуерното демо видео

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

Вие имате още въпроси?

С удоволствие ще Ви консултираме, организираме референтна визита при някой от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашия ERP софтуер за  бранша Фармация. Изпратете ни вашето запитване.