Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Хардуер

Правилното решение за всеки случай на приложение

Стабилен и сигурен за онлайн въвеждане на производствени данни

С CSB Rack ние Ви доставяме специално индустриално ИТ работно място за въвеждане на производствени данни. Така Вие въвеждате онлайн всички данни на мястото на тяхното възникване, без да се налага прекъсване на работния процес. CSB Rack е подходящ особено при използването в сурови индустриални среди като интерфейс човек-машина.

 

Изтеглете флаера CSB-Rack

Повече ефективност и рентабилност с индустриалната обработка на изображения

CSB-Vision подпомага Вашето предприятие при анализиране на качеството и оптимално използване на суровини и продукти и намалява грешки и разходи чрез едно постоянно високо ниво на измерване: напълно автоматично, без човешка намеса. 2016 г. на изложението IFFA CSB Vision получи наградата Fleischerei Technik Award за най-добра иновация в категорията "Автоматизация".

 

Изтеглете флаера CSB-Vision

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия хардуер и софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.