Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Химия

ERP системата за бранша Химия

Свържете се с браншовите експерти

Едно цялостно решение за специфичните изисквания на бранша Химия

Колебания в цените на суровините, пренасочване на търсенето към нови пазари, скъпи изследвания и разработки, сложни технологични процеси, голямо продуктово разнообразие, вътрешен и външнофирмен мениджмънт  на опасни вещества и стриктни законови изисквания - компаниите от химическата промишленост трябва да реагират все по-гъвкаво на изискванията на пазара и да станат по-ефективни. Посрещнете успешно тези предизвикателства с браншовото решение Химия на CSB, специално съобразено с изискванията на химическата промишленост.

 

Нашето браншово решение Химия Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване
 • Диспозиция и планиране
 • Научноизследователска и развойна дейност
 • Производствено планиране и управление
 • Пласмент с комисиониране и спедиция
 • Обратна проследимост и мениджмънт на качеството
 • Управление на опасни вещества и товари
 • Управление

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение на CSB Химия

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.