Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Jokaiselle toimialalle sopiva ohjelmisto

ERP-ohjelmisto elintarvikealalle

Ohjelmisto tuo vasta sitten suurimmat vaikutukset ja parhaan mahdollisen hyödyn, kun se kattaa toimialan erityiset vaatimukset ja kuvaa prosessit. Sen takia CSB tarjoaa jokaiselle elintarvikealan toimialalle erikoistuneita ratkaisuja.

 

 

 

ERP-ohjelmisto liha-alalle

Lihaa tuottavien ja käsittelevien yritysten on nykyään ja tulevaisuudessa vastattava globaalin kilpailun vaatimuksiin, löydettävä uusia myyntikanavia, hyödynnettävä digitaalista muutosta omaksi edukseen ja täytettävä jatkuvasti lisääntyviä lakisääteisiä vaatimuksia. Kuluttajien eettis-moraaliset toiveet pitää huomioida yhtä tärkeinä seikkoina kuin elintarvikkeiden turvallisuus, alkuperän varmistus ja jäljityksen noudattaminenkin.

 

ERP-ohjelmisto kaupalle & logistiikalle

Kompleksisuus ja aggressiivinen kilpailu, asiakkaiden kasvavat vaatimukset sekä laajeneva tuotteiden ja variaatioiden kirjo: CSB:n kaupan ja logistiikan alan toimialaratkaisun avulla yrityksesi suoriutuu menestyksekkäästi dynaamisten markkinoiden haasteista. Ei ole väliä, ovatko tavoitteena kustannussäästöt tehokkaiden prosessien ja logistiikkaratkaisujen kautta vai lisää joustavuutta ja nopeutta sovituksille. Kaupan ja logistiikan toimialaratkaisumme tarjoaa paljon etuja ja huolehtii erinomaisista yritysprosesseista.

 

ERP-ohjelmisto kemian alalle

Vaihtelevat raaka-aineiden hinnat, kysynnän siirtyminen uusille markkinoille, kallis tutkimus- ja kehitystyö, kallis menettelytekniikka, laaja tuotevalikoima, vaarallisten aineiden hallinta yrityksen sisä- ja ulkopuolella sekä tiukat lakisääteiset määräykset - kemianteollisuuden yritysten on reagoitava aina vain joustavammin markkinoiden vaatimuksiin ja muutettava toimintaansa entistä taloudellisemmaksi. Yrityksesi voi kohdata nämä haasteet menestyksekkäästi CSB:n erityisesti kemianteollisuuden vaatimuksiin suunnatun toimialaratkaisun avulla.

 

ERP-ohjelmisto lääketeollisuudelle

Lääketeollisuus on yhdeltä osin erittäin tutkimuskeskeinen, mutta toisaalta taas terveyspoliittisten määräysten ja moninaisten oikeudellisten rajoitusten takia erittäin vaativa tuotannossa ja myynnissä. Terveydenhuollon kustannussäästöjen lisäksi myös globalisaatio, väestörakenteen muutos, resurssien vähyys ja ilmastonmuutos vaikuttavat lääketeollisuuden yrityksiin. Sekä tutkimustyötä tekeville lääketeollisuuden yrityksille että rinnakkaisvalmisteiden valmistajille on tärkeää, että prosessit suunnitellaan, organisoidaan, ohjataan ja dokumentoidaan taloudellisemmin ja varmemmin kuin koskaan ennen. Tutustu lääketeollisuuden toimialakohtaiseen ratkaisuumme ja löydä oman yrityksesi haasteisiin sopivat ratkaisut.

 

ERP-ohjelmisto kosmetiikkateollisuudelle

Suuntaa yrityksesi prosessit nopeasti ja joustavasti kohti toimialan markkinoiden haasteita. Kosmetiikan toimialakohtainen ratkaisumme huolehtii siitä, että yrityksesi onnistuu siinä tuotteiden kehittelystä aina kuluttajiin asti. Integroidut prosessit tuovat kustannussäästöjä ja korkeimmat standardit täyttyvät niin kehityksessä, tuotannossa kuin laadunhallinnassakin. Kosmetiikan toimialakohtaisella ratkaisulla ohjaat yritystäsi entistäkin menestyksekkäämmin.

 

Jokaiselle vaatimukselle sopiva ohjelmisto

Meidän mielestämme toiminnanohjausjärjestelmä tulisi sovittaa yrityksen kehitykseen eikä toisinpäin. Sillä se on IT-osastosi tärkein osa ja keskeinen tekijä tulevaisuuden Smart Factoryssä. Siksi olemme kehittäneet jo yli 40 vuoden ajan CSB-Systemiä asiakkaidemme innovaatiokumppaneina. Olipa käytössä sitten INDUSTRY ERP, FACTORY ERP tai BASIC ERP: CSB-System täyttää kaikki toimialakohtaiset vaatimukset, on ylöspäin yhteensopiva ja sitä voi laajentaa joustavasti asteittain, asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

CSB BASIC ERP - toimialaratkaisu avaimet käteen -periaatteella

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjolla ­kansainvälisesti menestyksekkään CSB-Systemin toimialan kompetenssi myös toimialakohtaisena avaimet käteen -ratkaisuna.

 

 • Käyttövalmis jo 2 viikossa
 • 80 % vähemmän implementoinnin kustannuksia
 • Ei tarvetta omalle IT-asiantuntijalle

Lisätietoja CSB BASIC ERP -ratkaisusta

CSB FACTORY ERP - toimialaratkaisu tuotantolaitoksille

Hyödynnä CSB FACTORY ERP toimialaan erikoistuneesta toiminnanohjausjärjestelmästä yritysryhmien ja konsernien tuotantolaitosten optimaaliseen ohjaukseen asti

 

 • Yrityksesi tuotantolaitosten parempi ohjaus
 • Tehokkuus ja laatu paranevat
 • Vähemmän IT-kustannuksia

 

Lisätietoja CSB FACTORY ERP -ratkaisusta

CSB INDUSTRY ERP - kokonaisratkaisu sinun yrityksellesi

Optimaalisesti yrityksesi toimialan vaatimuksia varten suunniteltu CSB INDUSTRY ERP kattaa toimialaan erikoistuneena kokonaisratkaisuna arvonlisäysketjun kaikki alueet kattavasti koko laajuudelta ja syvyydeltä.

 

 • Modulaarisesti laajennettavissa yksittäisestä prosessista kokonaisratkaisuksi asti
 • Lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta
 • Kaikki toimialakohtaiset yritysprosessit sataprosenttisesti vakiona

 

Lisätietoja CSB INDUSTRY ERP -ratkaisusta

Lisätietoja CSB:stä

CSB-System SE on johtava toimialojen asiantuntija seuraaville prosessiteollisuuden aloille: elintarvikkeet, juomat, kemia, lääketeollisuus ja kosmetiikka sekä kauppa. Tarjoamalla ohjelmiston, laitteiston, palvelut ja yrityskonsultoinnin yhdeltä toimijalta optimoimme asiakkaidemme yritysprosessit ja tuomme heille merkittäviä kilpailuetuja CSB-kokonaisratkaisun avulla. Lue lisää CSB yritysryhmästä.

 

550 työntekijää

> 50 maata

> 45 vuoden kokemus

> 80 miljoonan euron liikevaihto

Esimerkkejä asiakkaistamme

9 kriteeriä onnistunutta ERP-valintaa varten

 • Nämä kriteerit toiminnanohjausjärjestelmän on täytettävä elintarvikealalla
 • Näihin asioihin on kannattaa kiinnittää huomiota, kun yritykselle valitaan toiminnanohjausjärjestelmää
 • Näin olisi hyvä aloittaa ERP-implementointi

Tilaa Whitepaper