Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Награди и сертификати

CSB означава качество, което е тествано, одобрено и сертифицирано

Селекция от награди и сертификати

Качеството трябва да се контролира и подобрява постоянно. Ние знаем, че високото качество е важно също и във Вашия бизнес. Качеството е свързано не само с висококачествени продукти и услуги, но и със съответните бизнес процеси и корпоративна култура, насочена към качеството. Ето защо ние не само гарантираме нашето качество с множество сертификати и награди за качество, но и с надеждни процеси в нашата компания.


CSB-System е получила следните сертификати и награди за качество:

CSB FACTORY ERP е софтуерът за фабрики за годината

ERP-System за годините 2016 & 2019

Halal

Информационна сигурност

ISO 9001