Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Фирмена група CSB

Софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултиране от един доставчик

Фирмена група CSB

Фирмена група CSB е специализирана в процесната индустрия и търговията повече от 40 години. Благодарение на силното пазарно търсене, доволни клиенти, съвременни софтуерни решения, хардуер и бизнес консултации, CSB Group непрекъснато расте и се развива в международен план, като същевременно поддържа финансова независимост.

Към края на 2020 г. броят на служителите в CSB Group е около 600 души, а годишният оборот е 80 милиона евро. CSB Group е представена от 25 дъщерни дружества в много страни по света, където работят специалисти от CSB. Благодарение на глобалната организация на компанията, CSB Group поддържа клиенти в повече от 50 страни по света. ИТ решенията на CSB-System се предлагат на повече от 30 езика.

CSB-System SE - Браншовият специалист

CSB-System SE, със седалище в Гайленкирхен, Германия, е водещ ИТ специалист в индустрията за храни, напитки, химическа, фармацевтична, козметична промишленост и търговия. С модерно портфолио от софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултации от един доставчик, ние сме партньор за иновации за нашите клиенти в продължение на 40 години и гарантираме решаващи конкурентни предимства. Като семеен бизнес, ние поддържаме своята финансова и технологична независимост и се фокусираме върху устойчив растеж, качествено лидерство и ориентация към клиентите.

Цялостно вертикално и хоризонтално решение. Модулно мащабируемо.

Фирменият софтуер, програмиран в Германия, е сърцевината на нашето портфолио. CSB-System е цялостно решение, което изобразява всички области по веригата на добавена стойност на нашите целеви браншове - в обхват и дълбочина, т.е. от първоначалното производство до потребителя и от машината до контролинга. Всички бизнес процеси могат да бъдат напълно обхванати в стандарта на решението. Благодарение на модулната структура на цялостното решение, нашите клиенти могат гъвкаво да въвеждат нови функционалности в стъпките, които сами определят. В допълнение, CSB-System може да се актуализира бързо и сигурно, а техническите иновации или правни промени могат лесно да бъдат интегрирани. CSB-System може да се използва като цялостно ERP, MES или като FACTORY ERP.

 

Всички услуги от един доставчик - софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултации

От един доставчик, ние предлагаме на нашите клиенти по целия свят услугите, от които се нуждаят, за да използват ефективно браншовотоото решение на CSB-System:

 • Софтуер за областта Мениджмънт & Планиране: Company Performance Center, Business Intelligence, Управление на качеството, Мениджмънт на сертифициране,
  Управление на персонал, Счетоводство и Финанси, Мениджмънт на документи, Управление на взаимоотношения с клиенти
 • Софтуер за областта Процесно управление: Supply Chain Management, Снабдяване, Склад, Производство, Диспозиция, Пласмент, Обратна проследимост, Осигуряване на качеството, Етикетиране, Електронен обмен на данни
 • Софтуер за областта Изпълнение & Производство: Производствено планиране и управление, MES, CSB linecontrol, CIM, Мениджмънт на техническа поддръжка,
  Въвеждане на производствени данни, Мобилно въвеждане на данни
 • Решения за автоматизация: Контролен пулт, Система за материален поток, Система за управление на склад, Етикетиране & Идентификация, Комисиониране, Управление на машини и
  съоръжения
 • Индустриална обработка на изображения CSB-Vision: CSB-Grading-Systeme, CSB-Vision-Robotik, CSB-Eyedentifier, CSB-Vision-Quality, Оптимизиране на употреба,
  CSB-Image-Документация
 • Хардуер: CSB-Rack, CSB-I/O-Controller, CSB Hang & Move, CSB-сортичровач, Сървърен & ИТ хардуер, CSB Cloud Center
 • Консултиране и услуги: Консултиране на бизнес процеси, Консултиране и планиране за автоматизация, Внедряване, Обучения на потребители, Поддръжка 24/7, Облачни услуги
 • Подходът на предлагане на софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултации от един доставчик позволява на нашите клиенти да намалят разходите и да опростят процесите,за софтуер, хардуер, услуги и бизнес консултации позволява на нашите клиенти да намалят разходите и да опростят процесите, например в случай на придобивания или международна експанзия на техните компании.

 

CSB предлага стандарти за най-добри практики

С нашите браншовоспецифични ИТ решения, ние създаваме решаващи конкурентни предимства за компаниите на нашите клиенти чрез оптимизиране на бизнес процесите. Така качеството на нашите решения се отразява в успеха на нашите клиенти.

 

Съвместимост на версиите от 1985

Нашият софтуер винаги е бил програмиран в Германия от нашия силно мотивиран екип от висококвалифицирани разработчици на софтуер. Създадохме техническата база в началото, така че нашата CSB-System да може лесно да бъде адаптирана и разширена. CSB-System е съвместима на версии от 1985 г. Много от нашите клиенти успяха да се разраснат значително през посследните години с помощта на CSB като иновативен партньор.