Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Месо

ERP системата за бранша Месо

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на месния бранш

Актуалната среда на месния бранш е по-предизвикателна от всякога.  Нарастващите очаквания към здравето на животните и хуманното отношение към тях или променящото се потребление оказват все по-голямо влияние върху месния бранш. Пазарите и съответно процесите в месната промишленост стават все по-сложни. Месопреработващите предприятия днес и в бъдеще трябва да се утвърждават в глобалната конкуренция, да откриват нови канали за продажби, да използват максимално дигиталната трансформация и да изпълняват  все повече законови изисквания. При това също толкова важно е да се вземат под внимание етично моралните желания на потребителите, както и съблюдаването безопасността на хранителните продукти, гарантирането на произхода и обратното проследяване. С браншовото решение Месо на CSB Вие управлявате още по-успешно предприятието си.

 

Нашето решение за месопреработващата промишленост Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване вкл. животновъдство
 • Диспозиция и планиране на ресурси, материали и капацитети
 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Транжиране вкл. планиране на транжиране и оптимизация
 • Производство вкл. оптмизация на рецептури
 • Идентификация & етикетиране
 • Мениджмънт на качеството и непрекъсната обратна проследимост вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Контрол & справки

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Месо на CSB

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.