Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Консултиране и услуги

Възползвайте се от нашето браншово компетентно консултиране на всеки етап

Свържете се с нас

Консултиране относно бизнес процеси – задълбочено браншово know-how за Вашия успех

Съвместно с Вас нашите CSB експерти анализират процесите във Вашето предприятие и правят оценка на потенциала за оптимизация. Въз основа на получените резултати, както и при отчитане на стратегическите цели на Вашата компания,ние разработваме индивидуална концепция за решение. Фокусът е в подобряване на ефективността на Вашата компания и пълно използване на всички потенциали за оптимизация. Концептуалните решения вече включват конкретен план за действие по отношение на функционалност и настройка на процеси. Ние използваме този подход както в изпълнението на проекти за оптимизиране така и за новосъздадени бизнес проекти.

 

Реализиране - ефективно и сигурно от концепцията към реалната експлоатация

Ние управляваме ефективно и сигурно за Вас цялата реализация на проекта. Нашите консултанти са по цял свят директно на място и реализират Вашия проект регионално с интернационална експертиза. С направените заключения от представянето на Вашите фирмени цели ние заедно дефинираме целите на проекта, по които ние непрекъснато измерваме успеха на проекта. Проектната методика на CSB позволява реализация на проекти дори в най-кратки срокове, както и сигурно заместване на островни решения и стари системи.

Консултиране по автоматизация – браншово know-how като фактор за успеха

Автоматизацията на производството и интралогистиката си заслужават. Вече често съществуват много добри стандартни решения за автоматизация, но понякога те не носят оптимални резултати. Тук започва консултирането по автоматизация, предлагано от CSB. Благодарение на нашия дългогодишен опит в браншовете храни, химия, фармация и козметика ние много добре познаваме процесите и решенията за автоматизация в производството и интралогистиката. Така ние съвместно с ИТ експерти, разработчици на системи за управление, производители на подемно-транспортна техника, можем успешно да реализираме оптимални концепции за автоматизация.

Научете повече

 

Потребителски обучения – индивидуално изготвени според нивото Ви на познания

Ние непрекъснато насърчаваме Вашето обучение и допълнителна квалификация. Научете директно на място при нас, как ефективно можете да използвате CSB-System във вашата компания! От основни обучения през надграждащи обучения до специални обучения - нашата обширна програма за обучение е специално разработена за Вашия бранш, изискванията Ви и Вашето индивидуално ниво на знания.

Обучения

Поддръжка 24/7 – Пакетът, който Ви гарантира спокойствие навсякъде за Вашите заявки за поддръжка

По цялото земно кълбо, денонощно: Нашата поддръжка 24/7 е на Ваше разположение по всяко време и навсякъде по света. Професионално специализираните хотлайн екипи са много добре подготвени за всички ситуации и отговарят на вашите въпроси квалифицирано и бързо. Разбира се, предлагаме нашите услуги по поддръжка на всички стандартни езици на проекта и на съответния национален език.

Така ще се свържете с нашия екип по поддръжка:

Имейл: hotline@csb.com
Телефон: +49.2451.625-199
Факс: +49.2451.625-291

Облачни услуги - повече време за основния бизнес благодарeние на CSB Cloud Service

Бизнес процесите "oт облака" стават все по-популярни. ИТ-потребители от предприятия от всякакъв размер и бранш все повече се възползват от Cloud Computing и свързаните с него шансове за бизнеса, тъй като облакът прави използването на софтуера лесно, сигурно и изгодно.

Научете повече

Вие имате още въпроси?

CSB предлага различни видове консултации и услуги, които Ви  позволяват да постигате оптимални резултати. Ние ще Ви помогнем да намерите подходящите услуги за Вас. Свържете се с нас.