Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Риба

ERP системата за бранша Риба

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на бранша Риба

Успехът на Вашата фирма до голяма степен зависи от това, дали ще се справите с пазарните изисквания по отношение на свежест, качество, бързина и надеждност. Извънредно взискателни процеси трябва да бъдат планирани, безпроблемно организирани и всеобхватно съобразени с чувствителната сурова стока Риба и морски дарове: решете ежедневните предизвикателства още по-успешно с нашето браншово решение Риба.

 

Нашето браншово решение Риба и морски дарове ще Ви помогне да оптимизирате Вашите процеси

 • Supply Chain Management по цялата верига на доставки: риболов, рибовъдство, доставчици, производители, търговци и клиенти
 • Диспозиция и планиране на ресурси, материали и капацитети Обработка и преработка на риба, както и обoгатяване на риба
 • Оптимизация на производство
 • Безхартийно комисиониране
 • Мениджмънт на товари
 • Управление на качеството и интегрирано осигуряване на качеството
 • Непрекъснато обратно проследяване
 • Управление

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Риба на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.