Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Браншовете се нуждаят от специалисти

Комплексното ИТ решение от браншовия специалист

Свържете се с браншовите експерти

Браншовете се нуждаят от специалисти

Колкото по-браншово специализирано е Вашето решение, толкова повече ползи получава Вашето предприятие. CSB означава доказана браншова компетентност за областите храни, месо, химия, фармация, козметика и търговия. Ние Ви предлагаме софтуер, услуги, хардуер и бизнес консултиране от една ръка и настроени според Вашите браншови специфични изисквания. Клиентите ни ценят тази браншова компетентност, защото тя прави съвместната работа по-лека и по–приятна и преди всичко предлага много очевидни ползи: така с CSB Вие реализирате проекти по-бързо и по-изгодно, защото нашите консултанти са опитни специалисти в индустрията.

 

Нашите фокус браншове накратко

 

ERP софтуер за хранително-вкусовия бранш

Един софтуер разгръща едва тогава своето най-силно действие и най-голяма полза, когато покрива специфичните изисквания на бранша и отразява процесите. Затова CSB предлага специализирани решения за всеки хранително-вкусов бранш.

Запознайте се с браншовото решение

 

ERP софтуер за месния бранш

Месопреработващите предприятия днес и в бъдеще трябва да се утвърждават в глобалната конкуренция, да откриват нови канали за продажби, да използват максимално дигиталната трансформация и да изпълняват  все повече законови изисквания. При това също толкова важно е да се вземат под внимание етично моралните желания на потребителите, както и съблюдаването безопасността на хранителните продукти, гарантирането на произхода и обратното проследяване.

Към бранша Месо

 

ERP софтуер за Търговия & логистика

Комплексност на процесите и настъпателна конкуренция, нарастващи клиентски изисквания и увеличаващо се многообразие на продукти и варианти: с браншовото решение на CSB Търговия и логистика Вие успешно ще се справите с предизвикателствата на Вашия динамичен пазар. Дали спестяване на разходи чрез рационализирани процеси и високо ефективни логистични решения или повече гъвкавост и бързина за адаптации. Нашето браншово решение Търговия и логистика предлага много предимства и се грижи за отлични фирмени процеси.

Към бранша Търговия & логистика

 

ERP софтуер за бранша Химия

Колебания в цените на суровините, промяна на търсенето на нови пазари, скъпи изследвания и разработки, сложни технологични процеси, голямо продуктово разнообразие, вътрешен и външнофирмен мениджмънт  на опасни вещества и стриктни правни изисквания - компаниите от химическата промишленост трябва да реагират по-гъвкаво на изискванията на пазара и да станат по-ефективни. Посрещнете успешно тези предизвикателства с браншовото решение Химия на CSB, специално съобразено с изискванията на химическата промишленост.

Към бранша Химия

 

ERP софтуер за бранша Фармация

Фармацевтичният бранш, от една страна, е много интензивен от научноизследователска страна, а от друга страна е взискателен по отношение на производство и продажби поради изискванията за здравна политика и различни правни изисквания. В допълнение към мерките за намаляване на разходите за здравеопазване, глобализацията, демографските промени, недостига на ресурси или промените в климата, оказват влияние върху фармацевтичните компании. За научноизследователските фармацевтични компании и производителите на генерични лекарства е също толкова важно да планират, организират, контролират и документират своите процеси по-икономично и надеждно от всякога. Открийте нашето браншово решение Фармация и намерете подходящите решения за вашите предизвикателства.

Към бранша Фармация

 

ERP софтуер за бранша Козметика

Организирайте успешно процесите си бързо и гъвкаво спрямо изискванията на пазара. Нашето браншово решение Козметика гарантира, че ще можете да направите това от продуктовото развитие до потребителите. Независимо дали става въпрос за спестяване на разходи чрез интегрирани процеси или изпълнението на най-високите стандарти в развитие, производство и управление на качеството. С браншовото решение Козметика Вие управлявате още по-успешно предприятието си.

Към бранша Козметика

Извадка от нашите клиенти

Вие имате още въпроси?

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения. Изпратете ни Вашето запитване.