Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Млечни продукти

ERP системата за бранша Млечни продукти

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на бранша Млечни продукти

Натиск по отношение на разходи и качество, ускорен ритъм на доставки, производство с ефективно използване на ресурси, закони и директиви, продуктова прозрачност за потребителите. Списъкът с изисквания към млекопреработвателните предприятия е дълъг. Който иска да управлява предприятието си успешно, се нуждае от повсеместни процеси, които оптимално си взаимодействат. Само така можете да се справите лесно с големите предизвикателства.  С нашето браншово решение Млечни продукти Вие изчерпвате всички потенциали за оптимизация на Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение Млечни продукти Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване, включително приемане на сурово мляко и разплащане с доставчици
 • Диспозиция и планиране
 • Производствено планиране и управление
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Мениджмънт на качеството
 • Прозрачна обратна проследимост по всички нива на създаването на добавена стойност – от земеделския производител до потребителя
 • Автоматизация и управление на интралогистика
 • Управление

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Млечни продукти на CSB

Züger Frischkäse: Глобално конкурентна въпреки швейцарските производствени фактори

Как могат да се създадат по-рационални и по-ефективни процеси? Този въпрос си поставят много производители на хранителни стоки. За тази цел фирма Züger Frischkäse AG използва ERP софтуера на CSB. С успех: Бившето малко предприятие се превръща в играч с 250 служители.

 

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.