Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Деликатеси

ERP системата за бранша Деликатеси

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на бранша Деликатеси

Предлагане на ултра свежест и стандартизирано топ качество, настройване на рецептурите според изискванията за вкус на топ гастрономите и на потребителите и правилно позициониране на асортиментите в дългосрочен план: това са няколко от ежедневните предизвикателства за бранша Деликатеси. Освен това Вие трябва да посрещнете нарастващия натиск относно условия и цени. Една амбициозна задача, при която ние ще Ви подкрепим с нашето браншово решение Деликатеси.

Нашето браншово решение Деликатеси Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване с разплащане с производители и оценка на доставчици
 • Диспозиция и планиране на ресурси, материали и капацитети за ефективно производство на деликатеси
 • Производствена оптимизация
 • Пласмент с комисиониране и спедиция
 • Непрекъснато обратно проследяване от първоначалната продукция до потребителя
 • Мениджмънт на качеството
 • Многоканални продажби с мениджмънт за консултантска дейност извън офиса, мениджмънт на филиали и търговски обекти, интеграция на уеб приложения и интернет магазини
 • Управление

Искате да научите повече за решението на 
CSB за производство на Деликатеси?

Изтеглете сега най-важните функции за Вашия бизнес като флаер.

Изтеглете флаера безплатно

Най-важните предимства на нашето браншово решение

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Деликатеси на CSB

Изберете софтуера, който най-добре отговаря на Вашия случай на приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

Вие имате още въпроси?

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме  нашите решения.