Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Сладкарски изделия

ERP системата за бранша Сладкарски изделия

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на бранша Сладкарски изделия

Снабдяване със суровини при най-добри условия и обработката им при оптимални разходи, налагане на тенденции в потреблението, гъвкаво обслужване на клиентите според сезона, бързо изпълнение на изискванията на търговията и сигурно изпълнение на законовите разпоредби. Така звучат предизвикателствата на сладкарската индустрия. Намерете сега правилните решения за всяка поставена задача и постигнете повече с нашето браншово решение Сладкарски изделия.

 

В кои процеси можем да Ви подпомогнем?

 • Снабдяване, насочено специално към сладкарския бранш
 • Диспозиция и планиране
 • Производствено планиране и управление
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Мениджмънт на качеството
 • Пълна обратна проследимост по всички етапи на веригата на създаване на стойност
 • Многоканални продажби с мениджмънт за консултантска дейност извън офиса, мениджмънт на филиали и търговски обекти, интеграция на уеб приложения и интернет магазини
 • Управление

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Сладкарски изделия на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.