Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Производство на свинско месо

ERP системата за производство на свинско месо

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на свинско месо

По-високи маржове чрез оптимизирано използване на суровините, стандартизирано качество чрез автоматизирано класифициране и оценка на свине за клане, намаляване на разходите чрез ефективни процеси на транжиране и непрекъсната обратна проследимост през всички етапи на създаване на добавена стойност: С браншовото решение на CSB, специално за производството на свинско месо, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производството на свинско месо Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване вкл. животновъдство
 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Транжиране вкл. планиране на транжиране и оптимизация
 • Производствено планиране и управление
 • Идентификация & етикетиране
 • Комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Искате да научите повече за браншовото решение на CSB за производство на свинско месо?

Изтеглете сега най-важните функции за Вашия бизнес като флаер.

Изтеглете флаера безплатно

Най-важните предимства на нашето браншово решение

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на свинско месо на CSB

Точен анализ на изображението за оптимално създаване на добавена стойност

 • Автоматизиран процес на класификация
 • Точен търговски клас и класификация на търговската стойност
 • Предимство при сортиране от 1-2 евро на прасе

 

Изтеглете документа

 

 

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

Вие имате още въпроси?

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.