Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Производство на свинско месо

ERP системата за производство на свинско месо

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на свинско месо

По-високи маржове чрез оптимизирано използване на суровините, стандартизирано качество чрез автоматизирано класифициране и оценка на свине за клане, намаляване на разходите чрез ефективни процеси на транжиране и непрекъсната обратна проследимост през всички етапи на създаване на добавена стойност: С браншовото решение на CSB, специално за производството на свинско месо, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производството на свинско месо Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване вкл. животновъдство
 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Транжиране вкл. планиране на транжиране и оптимизация
 • Производствено планиране и управление
 • Идентификация & етикетиране
 • Комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на свинско месо на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.