Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на птиче месо

Повишаване на гъвкавостта по отношение на крайния продукт за потребителя: Това важи особено за индустрията преработваща птиче месо, където в момента се изискват фиксирани тегла вместо теглови артикули. Крайните продукти се приемат за пакет по фиксирана цена. Опаковките са се променили от цяло пиле до свежите кутии за самообслужване с ограничено тегло. Едновременно трябва да се произвеждат много различни видове опаковки. При тези условия нараства необходимостта от по-добро планиране, мониторинг и контрол на всички процеси по веригата на създаване на добавена стойност. С браншовото решение на CSB специално за производството на птиче месо, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производство на птиче месо Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Производствено планиране и управление
 • Производство вкл. оптимизация на рецептури за месни продукти
 • Идентификация & етикетиране
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на птиче месо на CSB

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.