Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Производство на месни продукти

ERP системата за производство на месни продукти

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на месни продукти

Цялостната ситуацията за предприятията, произвеждащи месни продукти, относно добива е напрегната. Повишаващи се разходи за суровини, енергия и логистика могат да се предадат към потребителите чрез търговията само със забавяне във времето. Повече рентабилност за своето предприятие постига само този, който използва оптимизирано кланичните тела, управлява ефективно транжирането и постига икономически предимства чрез максимизиране на създаването на добавена стойност. С браншовото решение на CSB, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производство на месни продукти Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Производствено планиране и управление
 • Производство вкл. оптимизация на рецептури за месни продукти
 • Идентификация & етикетиране
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на месни продукти на CSB

Wiesbauer: ИТ е сърцето на предприятието

Всичко от една ръка: Тази философия се е отразила добре на производителя на колбаси по отношение на ИТ. За Wiesbauer браншово-специфичният софтуер на CSB не е само техническа поддръжка, но и е в основата на предприятието.

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.