Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Производство на месни продукти

ERP системата за производство на месни продукти

Свържете се с браншовите експерти

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на месни продукти

Цялостната ситуацията за предприятията, произвеждащи месни продукти, относно добива е напрегната. Повишаващи се разходи за суровини, енергия и логистика могат да се предадат към потребителите чрез търговията само със забавяне във времето. Повече рентабилност за своето предприятие постига само този, който използва оптимизирано кланичните тела, управлява ефективно транжирането и постига икономически предимства чрез максимизиране на създаването на добавена стойност. С браншовото решение на CSB, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производство на месни продукти Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Производствено планиране и управление
 • Производство вкл. оптимизация на рецептури за месни продукти
 • Идентификация & етикетиране
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Искате да научите повече за решението на CSB за производството на месни продукти?

Изтеглете сега най-важните функции за Вашия бизнес като флаер.

Изтегляне на флаер

Най-важните предимства на нашето браншово решение

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на месни продукти на CSB

Wiesbauer: ИТ е сърцето на предприятието

Всичко от една ръка: Тази философия се е отразила добре на производителя на колбаси по отношение на ИТ. За Wiesbauer браншово-специфичният софтуер на CSB не е само техническа поддръжка, но и е в основата на предприятието.

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

Вижте всички функции и предимства

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

вижте всички функции и предимства

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

Вижте всички функции и предимства

Вие имате още въпроси?

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.