Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Комплексно решение за специфичните изисквания на производството на месни продукти

Цялостната ситуацията за предприятията, произвеждащи месни продукти, относно добива е напрегната. Повишаващи се разходи за суровини, енергия и логистика могат да се предадат към потребителите чрез търговията само със забавяне във времето. Повече рентабилност за своето предприятие постига само този, който използва оптимизирано кланичните тела, управлява ефективно транжирането и постига икономически предимства чрез максимизиране на създаването на добавена стойност. С браншовото решение на CSB, сега Вие още по-успешно управлявате Вашите фирмени процеси.

 

Нашето браншово решение за производство на месни продукти Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Клане вкл. планиране на клане и въвеждане на данни от клане
 • Производствено планиране и управление
 • Производство вкл. оптимизация на рецептури за месни продукти
 • Идентификация & етикетиране
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Непрекъснато обратно проследяване вкл. стандартни интерфейси към бази данни като fTRACE, mynetfair, ATC, HIT
 • Мениджмънт на качеството
 • Контрол & справки

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение за производство на месни продукти на CSB

Wiesbauer: ИТ е сърцето на предприятието

Всичко от една ръка: Тази философия се е отразила добре на производителя на колбаси по отношение на ИТ. За Wiesbauer браншово-специфичният софтуер на CSB не е само техническа поддръжка, но и е в основата на предприятието.

Изберете софтуера, който е най-подходящ за Вашето предприятие

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.