Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Преработвателят на риба Norfisk обединява продажбите и логистиката за страните от региона DACH във Висмар. Обработката на 40 000 палета годишно е немислима без ERP софтуера на CSB. ИТ осигурява обратната проследимост, отговаря на изискванията на хранително-вкусовата промишленост и намалява грешките при комисиониране и складови запаси.

Бранш: Риба

Прочетете цялата история

Научете как фирмата за преработка на риба Norfisk използва браншовия софтуер на CSB, за да намали грешките при комисиониране и складови запаси и осигурява непрекъсната обратна проследимост на своите продукти в множество страни.

Изтеглете историята

Преди това наличността на стоки в склада беше 30-40% от продажбите. Днес запасите са намалени до 5%. Благодарение на използването на CSB-System, 90% от продуктите на склад са произведени преди не повече от 24 часа.

Гюнтер Рийс
Управител Norfisk Wismar GmbH