Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Преди няколко години водещият преработвател на свинско месо в Нова Зеландия, Freshpork, имаше трудна задача: да премахне съществуващите изолирани решения и да ги замени с интегрирана ERP система от клането до финансирането. Freshpork избра CSB-System и оттогава контролира управлението на данните си.

Бранш:Месо I Софтуер: CSB INDUSTRY ERP

Прочетете цялата история

Научете как Freshpork контролира мениджмънта си на данни с CSB-System.

Изтеглете историята

Една от основните цели на това внедряване беше да имаме целия поток от стоки в една централна система, като същевременно покриваме всички наши отдели и специфични нужди на клиентите.

Одран Макклоски
ИТ Мениджър