Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Пекарната Max Rischart’s Backhaus KG, базирана в Мюнхен, обслужва около 8 милиона клиенти годишно чрез своите 15 филиала. С CSB-System, Rischart's осигурява, наред с други неща, оптимална комуникация между централата и филиалите и по този начин гарантира ефикасни материални и информационни потоци.

Бранш: Хляб & хлебни изделия

Прочетете цялата история

Разберете как CSB-System предоставя на Rischart всички необходими данни по всяко време и безпроблемно интегрира 15 филиала.

Изтеглете историята

Стоковото стопанство на нашата компания е напълно интегрирано от снабдяване и съхранение до дистрибуцията до отделни разходни места в производството. Филиалите са директно интегрирани в CSB-System.

Михаел Шейерл
Ръководител Контролинг Max Rischart’s Backhaus KG