Skip to main content

This page is also available in English

Change now

При производството на малки партиди ефективността играе решаваща роля. Това е мястото, където ИТ помага на MTN Neubrandenburg. ИТ картографира цялата верига на добавена стойност и по този начин гарантира повече гъвкавост, по-малко грешки и по-безопасни решения.

Бранш: Фармация

Прочетете цялата история

Разберете как фирма MTN работи икономичнески с дигиталните процеси въпреки ниските маржове.

Изтеглете историята

Ние доставяме редовно над 200 клиенти, дори и с малки партиди. За да гарантираме, че това работи икономично и сигурно, ние оптимизирахме почти всички бизнес процеси с CSB-System. 

Ирмтрауд Щайнерт
Управител MTN Neubrandenburg GmbH