Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Специалист в производството на готови сухи смеси за печене Kathi изобразява всички процеси на предприятието, използвайки CSB-System. Софтуерът създава висока прозрачност и ефективност на процеса. Особено чрез използването на скенери в комисионирането и инвентаризация, Kathi спестява време и намалява разходите, тъй като процентът на грешки е сведен до минимум. 

Бранш: Хляб & хлебни изделия

Прочетете цялата история

Разберете как Kathi използва браншовото решение на CSB, за да изобрази всички процеси на предприятието и по този начин да увеличи прозрачността и ефективността.

Изтеглете историята

Без поддръжката на ефективен софтуер, ние вече не можехме да изобразяваме всички процеси на предприятието, за да гарантираме конкурентоспособност.

Марко Тийле
Управител Kathi Rainer Thiele GmbH