Skip to main content

Przemysł potrzebuje specjalistów

Im większa branżowa specjalizacja, tym większe korzyści. CSB jest synonimem kompetencji branżowych w przemyśle spożywczym, mięsnym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i w handlu.  Oferujemy Państwu oprogramowanie, serwis, sprzęt i doradztwo biznesowe od jednego dostawcy, dopasowane do Państwa specjalistycznych branżowych wymagań.  Nasi klienci wysoko oceniają te kompetencje branżowe, ponieważ współpraca układa się bez zakłóceń i we wzajemnym zrozumieniu, a przede wszystkim dlatego, że oferuje wymierne korzyści: projekty CSB realizowane są szybciej i taniej, ponieważ nie musicie Państwo objaśniać wymagań branżowych naszym konsultantom.

 

Przegląd obsługiwanych przez nas branż podstawowych

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu spożywczego

Oprogramowanie pokazuje swoją moc i daje korzyści wtedy, kiedy uwzględnia specyficzne wymagania branży i realizuje jej procesy. CSB oferuje dla każdej branży przemysłu spożywczego specjalistyczne rozwiązania.

Przemysł spożywczy & produkcja napojów

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu mięsnego

Przedsiębiorstwa i zakłady mięsne dziś i w przyszłości mierzyć się będą z globalną konkurencją na rynku, z przyłączaniem nowych kanałów sprzedaży, wykorzystaniem cyfrowej transformacji dla swojego dobra i realizowaniem ustawowych wymagań. Należy przy tym w taki sam sposób uwzględniać życzenia konsumentów natury moralno-etycznej, jak też zagwarantować bezpieczeństwo artykułów spożywczych i kontrolę pochodzenia.

Przemysł mięsny

 

Oprogramowanie ERP dla handlu & logistyki

Wielość zadań i agresywna konkurencja, rosnące wymagania klientów i powiększająca się różnorodność produktów i możliwości. Przy wsparciu rozwiązania branżowego CSB dedykowanego dla handlu i logistyki skutecznie stawiają Państwo czoła dynamicznemu rynkowi. Oszczędność kosztów w wyniku szczupłych procesów i wydajne rozwiązania logistyczne oraz większa elastyczność i szybkość podczas konfigurowania procesów. Rozwiązanie branżowe dla handlu i logistyki oferuje wiele zalet, organizując wydajne procesy w przedsiębiorstwie.

Handel & logistyka

 

Oprogramowanie ERP-Software dla przemysłu chemicznego

Wahające się ceny surowca, rozciągnięcie popytu na nowe rynki, drogie badania i rozwój, czasochłonne techniki procesowe, duża różnorodność produktów, zarządzanie materiałami niebezpiecznymi w zakładzie i w obiegu pozazakładowym - przedsiębiorstwa chemiczne muszą elastycznie reagować na rynek i pozostać nadal konkurencyjnymi. Dedykowane branży chemicznej rozwiązanie CSB pozwala z sukcesem zmierzyć się z tymi wymaganiami.

Przemysł chemiczny

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny jest z jednej strony bardzo innowacyjny w badaniach, z drugiej zaś wymagający w produkcji i dystrybucji ze względu na aspekty zdrowotne i różnorodne uwarunkowania prawne. Na środowisko biznesowe przemysłu farmaceutycznego wpływ mają obniżanie kosztów w służbie zdrowia, globalizacja, przemiany demograficzne, malejące zasoby lub zmiany klimatyczne. Przedsiębiorstwa produkcyjne i ośrodki badawcze przemysłu farmaceutycznego oraz producenci generyków w równym stopniu muszą planować, organizować, sterować i dokumentować  procesy z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i wymagań rynkowych. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami branżowymi dedykowanymi przemysłowi farmaceutycznemu i znalezienia właściwego rozwiązania stosownie do swoich wymagań. 

Przejdź do przemysłu farmaceutycznego

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu kosmetycznego

Szybkie i elastyczne kształtowanie procesów w odpowiedzi na wyzwania rynkowe. Nasze rozwiązanie branżowe dla przemysłu kosmetycznego sprawia, że jest to możliwe od rozwoju produktu aż do strefy konsumenta. Niezależnie czy chodzi o oszczędności kosztowe dzięki zintegrowanym procesom czy wypełnienie najwyższych standardów w badaniach rozwojowych, produkcji i zarządzaniu jakością.  Przy wsparciu oprogramowania branżowego dla przemysłu kosmetycznego jeszcze lepiej sterują Państwo swoim przedsiębiorstwem.

Przemysł kosmetyczny

Fragment listy naszych klientów

Mają Państwo pytania?

Odpowiemy na pytania dotyczące naszego oprogramowania, umożliwimy wizytę referencyjną u naszych klientów albo zademonstrujemy Państwu nasze rozwiązania.