Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Przemysł potrzebuje specjalistów

Dedykowane rozwiązanie IT od specjalisty branżowego

Kontakt ze specjalistami

Przemysł potrzebuje specjalistów

Im większa branżowa specjalizacja, tym większe korzyści dla Twojego biznesu. CSB posiada wysokie kompetencje branżowe w zakresie tworzenia rozwiązań dedykowanych dla przemysłu spożywczego, w tym dla przemysłu mięsnego, a także dla branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i handlowej. W tym zakresie oferujemy wszystko z jednej ręki, począwszy od sprzętu, oprogramowania i usług do doradztwa biznesowego włącznie.  Nasi klienci wysoko oceniają nasze kompetencje branżowe, ponieważ współpraca układa się dobrze i we wzajemnym zrozumieniu, ale przede wszystkim daje wymierne korzyści: projekty CSB realizowane są szybciej i taniej, ponieważ nie musisz objaśniać wymagań branżowych naszym konsultantom.

 

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania dedykowane dla różnych branż

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu spożywczego i napojów 

Miarą efektywności oprogramowania jest stopień, w jakim oddaje ono specyfikę branży i zachodzących w niej procesów. Tworzenie wysoce efektywnych rozwiązań branżowych to nasza pasja. 

Przemysł spożywczy i napojów

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu mięsnego

Dziś i w przyszłości zakłady mięsne muszą konkurować na rynkach światowych, szybko i skutecznie wprowadzać nowe kanały sprzedażywykorzystywać szanse płynące z cyfrowej transformacji i na bieżąco spełniać wszystkie wymagania ustawowe. Równie ważne jest uwzględnienie aktualnych preferencji klientów oraz wszystkich wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności i śledzenia pochodzenia.

Przemysł mięsny

 

Oprogramowanie ERP dla handlu i logistyki

Złożoność zadań i zaciekła konkurencja, rosnące wymagania klientów i coraz większa różnorodność produktów. Przy wsparciu rozwiązania branżowego CSB dedykowanego dla handlu i logistyki z łatwością sprostasz wymaganiom dynamiczne zmieniającego się otoczenia. Nasze oprogramowanie pozwala nie tylko znacznie obniżyć koszty w wyniku lepszej organizacji procesów i zastosowania efektywnych rozwiązań logistycznych, ale również szybko skonfigurować procesy zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie. 

Handel i logistyka

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu chemicznego

Wahające się ceny surowców, rozszerzenie popytu na nowe rynki, kosztowne badania i rozwój, czasochłonne techniki procesowe, duża różnorodność produktów, zarządzanie materiałami niebezpiecznymi w zakładzie i w obiegu pozazakładowym - przedsiębiorstwa chemiczne muszą elastycznie reagować na wymagania rynkowe i stale budować przewagę konkurencyjną. Rozwiązanie CSB dedykowane dla branży chemicznej pomoże Ci zmierzyć się z tymi wyzwaniami.

Przemysł chemiczny

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny jest z jednej strony bardzo innowacyjny w zakresie badań, z drugiej zaś strony bardzo wymagający w kwestii  produkcji i dystrybucji, głównie ze względu na aspekty zdrowotne i różnorodne uwarunkowania prawne. Na przemysł farmaceutyczny ma wpływ  szereg czynników, takich jak obniżanie wydatków na służbę zdrowia, globalizacja, zmiany demograficzne, coraz mniejsza dostępność zasobów czy zmiany klimatyczne. Przedsiębiorstwa produkcyjne i ośrodki badawcze przemysłu farmaceutycznego oraz producenci generyków muszą nieustannie planować i organizować swoje procesy, a także odpowiednio je udokumentować. Nasze rozwiązanie dla przemysłu farmaceutycznego z pewnością ułatwi realizację tych zadań.

Przemysł farmaceutyczny

 

Oprogramowanie ERP dla przemysłu kosmetycznego

Czy można szybko i elastyczne dopasować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie do aktualnych wymagań rynkowych? Z naszym rozwiązaniem dla przemysłu kosmetycznego jest to możliwe na wszystkich etapach, od rozwoju produktu aż do konsumenta. W rezultacie pozwoli to na obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji procesów oraz na zachowanie najwyższych standardów w zakresie badań rozwojowych, produkcji i zarządzania jakością. Gwarantujemy, że przy aktywnym wsparciu naszego oprogramowania będziesz mógł jeszcze lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

Przemysł kosmetyczny

Fragment listy naszych klientów

Pytania? Zachęcamy do kontaktu