Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Agroittica

Włoski producent kawioru steruje przedsiębiorstwem za pomocą ERP

Zobacz wideo

Branża: Przemysł rybny I Oprogramowanie: CSB Industry ERP

Znany producent kawioru steruje swoim przedsiębiorstwem przy wsparciu ERP 

Renomowany producent kawioru Agroittica Lombarda zdecydował się na współpracę z CSB-System, aby zwiększyć poziom cyfryzacji w swoim przedsiębiorstwie. Jednym z głównych celów tego wdrożenia było spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości oraz zapewnienie pełnego śledzenia pochodzenia we wszystkich procesach. Ta historia opowiada o tym, jak wdrożenie systemu ERP przełożyło się na procesy produkcyjne i biznesowe, a także na przejrzystość procesów, kontrole jakości i śledzenie pochodzenia.  

Firma Agroittica Lombarda powstała w 1970 roku. Już wtedy przedsiębiorstwo postanowiło wykorzystywać energię termalną z innych procesów produkcyjnych dla akwakultury i działać zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Wszystko zaczęło się od hodowli węgorza i eksperymentowania z różnymi gatunkami ryb. Ale tak naprawdę to dzięki hodowli jesiotra Agroittica stała się znana na całym świecie. Rozwój przedsiębiorstwa następuje sukcesywnie poprzez ciągłe innowacje oraz zintegrowanie różnych etapów łańcucha dostaw ryb w procesie produkcyjnym. 

Współpraca Agroittica z CSB-System

W 2002 roku Agroittica Lombarda podjęła decyzję o wdrożeniu systemu ERP od CSB-System, stając jedną z pierwszych firm z branży rybnej we Włoszech, która postawiła na informatyzację procesów. Samo wdrożenie trwało nieco ponad dwa miesiące, a jego celem była racjonalizacja i maksymalna przejrzystość wysoce wyspecjalizowanych procesów produkcyjnych i biznesowych. Z biegiem lat firma z Lombardii i firma programistyczna poczyniły wspólnie znaczne postępy.

Ważne aspekty wdrożenia ERP 

System ERP od CSB-System steruje kilkoma kluczowymi procesami w Agroittica Lombarda, w tym m.in.: zaopatrzeniem (wraz z rejestracją zleceń oraz kontrolami ilości i jakości), magazynami (ze sterowaniem stanem magazynowym w czasie rzeczywistym), sprzedażą (od wpływu zamówień do wystawienia faktur), produkcją (wraz z ubojem, przetwórstwem, wędzeniem i pakowaniem). System jest także zintegrowany z liniami etykietującymi, a tym samym zapewnia niezbędne dane do wielojęzycznego etykietowania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi. Za pośrednictwem EDI (Elektroniczna Wymiana Danych), System CSB zapewnia kontrolę procesu sprzedaży i dystrybucji bez redundancji danych. Oprogramowanie obsługuje również konfigurowalne statystyki oraz generuje na potrzeby zarządu niestandardowe raporty w ujęciu dziennym i tygodniowym. Wskaźniki sprzedażowe pochodzące z systemu ERP odgrywają istotną rolę w planowaniu produkcji i opracowywaniu propozycji dotyczących dodatkowych zamówień. Działa to na zasadzie porównywania informacji z danymi historycznymi i działaniami klientów w danym okresie. 

Pełne śledzenie pochodzenia i dokładna kontrola jakości 

Agroittica Lombarda jest pionierem jeśli chodzi o implementację technologii z zakresu kontroli przestrzegania standardów higienicznych i sanitarnych, takich jak na przykład czyste pomieszczenia czy sterylne blaty robocze przy produkcji kawioru. Podjęto także próby zastosowania nowych technik do obiektywnej oceny kawioru. Co do zasady, wszystkie dane śledzenia pochodzenia są rejestrowane i zarządzane w Systemie CSB. Dzięki temu można jednoznacznie zidentyfikować każdy wsad produkcyjny, a także prześledzić go wzdłuż całego łańcucha dostaw – przypisanie wsadu jest zachowane od surowca aż do gotowego produktu, włącznie z opakowaniem.  System CSB umożliwia także ciągłą kontrolę jakości w całym cyklu produkcji, zarówno dla dostaw przychodzących, jak i dla wewnątrzzakładowego przepływu produktów.  

Zarządzanie produkcją przy wsparciu M-ERP

Niezależnie od włączenia w proces produkcji nowych rozwiązań technicznych, Agroittica Lombarda zachowała swoje tradycje i kunszt rzemieślniczy. Ikra jesiotrów jest ręcznie pobierana, myta i pakowana. Mario Pazzaglia, konsultant naukowy, zawsze podkreśla, jak ważne jest zrozumienie i doskonalenie każdego szczegółu w tym procesie oraz ciągłe zdobywanie nowych informacji i wiedzy naukowej na ten temat. Jeśli chodzi o cyfrowe aspekty produkcji kawioru, to Agroittica Lombarda postawiła na oprogramowanie od CSB-System, zyskując tym samym wiarygodne i użyteczne dane. Każdy krok produkcji jest dokładnie analizowany i rejestrowany pod względem ilości. Do momentu sprzedaży, każdy wsad jest wielokrotnie oceniany i klasyfikowany. Funkcjonalność M-ERP zezwala na wykonanie kontroli jakości w trybie online, co z kolei redukuje błędy obsługi do minimum oraz zapewnia ciągłość procesu śledzenia pochodzenia. Ponadto System CSB obsługuje specyficzne dla klienta procesy logistyczne, w tym operacje magazynowe, kompletację, zarządzanie magazynem i budowę palet przy użyciu intuicyjnych interfejsów użytkownika. W ten sposób zagwarantowane jest nie tylko pełne śledzenie pochodzenia, prostota obsługi i oszczędności czasowe, ale też mobilność i kontrola nad wszystkimi działaniami logistycznymi.  

Bieżąca kontrola kosztów 

W wyniku integracji Systemu CSB i oprogramowania do rejestracji czasu, Agroittica Lombarda może uwzględnić czas produkcji w kalkulacji kosztów. Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem i rachunek kosztów produkcji zapewniają bieżącą kontrolę kosztów. W oparciu o aktualne wskaźniki, przedsiębiorstwo jest w stanie ocenić procesy produkcji i podjąć trafne decyzje.  

 

Dążenie do doskonałości w produkcji kawioru 

Współpraca pomiędzy Agroittica Lombarda i CSB-System była kluczowa dla cyfryzacji procesów oraz zapewnienia jakości i kompleksowego śledzenia pochodzenia w procesie produkcji kawioru. Wdrażając rozwiązanie ERP od CSB-System, Agroittica Lombarda zoptymalizowała swoje specjalistyczne procesy, zwiększyła ich przejrzystość i ugruntowała swoje działania w zakresie kontroli jakości. Kompleksowy system pozwala na pełne śledzenie pochodzenia - od surowców do produktu gotowego oraz  zapewnia skuteczną kontrolę kosztów. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu w innowacje i nieustannemu doskonaleniu procesów, a także wdrożeniu zaawansowanych funkcjonalności ERP od CSB-System, Agroittica Lombarda ugruntowała swoją pozycję światowego lidera w zrównoważonej produkcji kawioru.