Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Szkolenia dla użytkowników

Dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego z naszych klientów

Wyszukaj terminy szkoleń

Efektywne zastosowanie Systemu CSB w Twoim przedsiębiorstwie

Od szkoleń na poziomie podstawowym do szkoleń na poziomie eksperckim - nasza oferta szkoleniowa jest dopasowana do Twojej branży i wymagań, a także do indywidualnego poziomu zaawansowania. Nasza dewiza: najwyższa jakość i konkretna wartość dodana dla Twojego przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy w przystępny i zrozumiały sposób tak, aby nabyte w teorii umiejętności mogły być szybko wykorzystane w praktyce. W związku z tym oferujemy naszym klientom szkolenia pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Nasi eksperci IT i specjaliści branżowi w zwięzły i merytoryczny sposób przybliżą tematykę wybranych przez Ciebie szkoleń.

 

Szkolenia podstawowe w CSB College

Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce

Informacje na temat efektywnego zastosowania Systemu CSB

Ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe

Kalendarz szkoleń

Kalendarz szkoleń na drugą połowę 2024 roku

Kalendarz szkoleń 2. półrocze 2024 download 

Kalendarz szkoleń na pierwszą połowę 2024 roku

Kalendarz szkoleń 1. półrocze 2024 download

 

Do naszego  formularza rejestracyjnego

*Nasze warunki uczestnictwa w szkoleniach zmieniły się. Aktualne warunki uczestnictwa

Szkolenia podstawowe w CSB-College

Dwa razy w roku, CSB-College oferuje kurs „Szkolenie podstawowe z Systemu CSB”’. Kurs jest prowadzony w języku niemieckim i angielskim. W ramach tego szkolenia, w przeciągu 2 do 3 miesięcy uczestnikom przekazana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza, dzięki której będą oni mogli prawidłowo skonfigurować i efektywnie pracować z oprogramowaniem CSB.

Jednocześnie kurs ten pozwoli rozwinąć szereg kompetencji zawodowych, metodologicznych i społecznych. Szkolenie podstawowe to pierwszy kamień milowy na ścieżce do osiągnięcia eksperckiego poziomu w pracy z Systemem CSB.

Kalendarz szkoleń (szkolenia otwarte)

Kalendarz szkoleń (Grupa CSB)

 

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe z Systemu CSB ściśle łączy teorię z praktyką. Zdobyta w trakcie kursu wiedza teoretyczna będzie pogłębiona podczas realizacji praktycznych zadań, w tym konfiguracji przykładowej firmy zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie od dedykowanych ekspertów w ramach organizowanych cykli szkoleniowych.

 

Certyfikat

Szkolenie podstawowe kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Test ten odbywa się przy udziale wykładowców lub przełożonych. W tym procesie ma również miejsce prezentacja przykładowej firmy skonfigurowanej zgodnie z wytycznymi.

Na ogólną ocenę uczestnika składa się szereg różnych kryteriów, takich jak wiedza fachowa, podejście metodologiczne, komunikacja, zaangażowanie oraz umiejętność radzenia sobie z krytyką. Aby zaliczyć test należy uzyskać wynik na poziomie co najmniej 75 procent. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat zawierający ocenę ogólną oraz oceny z zakresu poszczególnych kryteriów szkoleniowych.

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wiadomość e-mail na adres  college@csb.com

Warunki uczestnictwa są dostępne pod poniższym linkiem:  

Warunki uczestnictwa