Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Szkolenia dla użytkowników

Dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego z naszych klientów

Wyszukaj terminy szkoleń

Efektywne zastosowanie Systemu CSB w Twoim przedsiębiorstwie

Od szkoleń na poziomie podstawowym do szkoleń na poziomie eksperckim - nasza oferta szkoleniowa jest dopasowana do Twojej branży i wymagań, a także do indywidualnego poziomu zaawansowania. Nasza dewiza: najwyższa jakość i konkretna wartość dodana dla Twojego przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy w przystępny i zrozumiały sposób tak, aby nabyte w teorii umiejętności mogły być szybko wykorzystane w praktyce. W związku z tym oferujemy naszym klientom szkolenia pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Nasi eksperci IT i specjaliści branżowi w zwięzły i merytoryczny sposób przybliżą tematykę wybranych przez Ciebie szkoleń.

 

Szkolenia podstawowe w CSB College

Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce

Informacje na temat efektywnego zastosowania Systemu CSB

Ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe

Kalendarz szkoleń

Kalendarz szkoleń na drugą połowę 2023 roku

Kalendarz szkoleń 2. półrocze 2023 download

 

Do naszego  formularza rejestracyjnego

*Nasze warunki uczestnictwa w szkoleniach zmieniły się. Aktualne warunki uczestnictwa

Szkolenia podstawowe w CSB-College

Dwa razy w roku, CSB-College oferuje kurs „Szkolenie podstawowe z Systemu CSB”’. Kurs jest prowadzony w języku niemieckim i angielskim. W ramach tego szkolenia, w przeciągu 2 do 3 miesięcy uczestnikom przekazana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza, dzięki której będą oni mogli prawidłowo skonfigurować i efektywnie pracować z oprogramowaniem CSB.

Jednocześnie kurs ten pozwoli rozwinąć szereg kompetencji zawodowych, metodologicznych i społecznych. Szkolenie podstawowe to pierwszy kamień milowy na ścieżce do osiągnięcia eksperckiego poziomu w pracy z Systemem CSB.

Kalendarz szkoleń (szkolenia otwarte)

Kalendarz szkoleń (Grupa CSB)

 

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe z Systemu CSB ściśle łączy teorię z praktyką. Zdobyta w trakcie kursu wiedza teoretyczna będzie pogłębiona podczas realizacji praktycznych zadań, w tym konfiguracji przykładowej firmy zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie od dedykowanych ekspertów w ramach organizowanych cykli szkoleniowych.

 

Certyfikat

Szkolenie podstawowe kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Test ten odbywa się przy udziale wykładowców lub przełożonych. W tym procesie ma również miejsce prezentacja przykładowej firmy skonfigurowanej zgodnie z wytycznymi.

Na ogólną ocenę uczestnika składa się szereg różnych kryteriów, takich jak wiedza fachowa, podejście metodologiczne, komunikacja, zaangażowanie oraz umiejętność radzenia sobie z krytyką. Aby zaliczyć test należy uzyskać wynik na poziomie co najmniej 75 procent. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat zawierający ocenę ogólną oraz oceny z zakresu poszczególnych kryteriów szkoleniowych.

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wiadomość e-mail na adres  college@csb.com

Warunki uczestnictwa są dostępne pod poniższym linkiem:  

Warunki uczestnictwa