Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Automatyzacja przemysłu

Przemysłowa analiza obrazu w zakładach produkcyjnych

Nowoczesne zakłady produkcji żywności generują olbrzymie ilości danych dotyczących produktów i procesów. Te dane mają jednak wartość dopiero wtedy, gdy są one automatycznie rejestrowane, analizowane i przetwarzane. Na przykład przy użyciu technologii przemysłowej analizy obrazu, w której nadal tkwi olbrzymi potencjał do wykorzystania w przyszłości.  

W inteligentnej fabryce nie chodzi tylko o to, aby sprawnie wprowadzać i przetwarzać dane. Ważne jest to, aby były one analizowane bezpośrednio w procesie i ściśle powiązane z konkretnymi działaniami, takimi jak na przykład automatyczne sortowanie surowców lub produktów gotowych. Jedną z kluczowych technologii jest w tym przypadku przemysłowa analiza obrazu. Sprawdza się ona wszędzie tam, gdzie oko ludzkie napotyka swoje granice przy ocenie jakościowej artykułów. W kontekście zapewnienia jakości wiąże się to z szeregiem wymiernych korzyści. A oto niektóre z nich:

  • Natychmiastowe i pozyskiwane w bezdotykowy sposób informacje „OK“ lub „Zakwestionowane”
  • Wizualne wykrywanie ciał obcych
  • Identyfikacja nieregularnej struktury
  • Pomiar udziału mięsa chudego i warstwy tłuszczu
  • Możliwa opcja w przyszłości: Kontrola przestrzegania standardów w zakresie dobrostanu zwierząt

 

Zastosowanie w praktyce

Technologia przemysłowej analizy obrazu znajduje szerokie zastosowanie w inteligentnej fabryce. Według ekspertów i praktyków branżowych rozwiązanie to nie tylko zwiększa efektywność procesów, ale też oznacza wyższą jakość przetwarzanych informacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania tej technologii w zakładach produkcyjnych:

  • Bezpośrednio na przyjęciu towarów można sklasyfikować surowce według ich zastosowania. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku integracja z nadrzędnymi systemami: jeżeli wyniki pomiarowe lub informacje o błędach zostaną przesłane dalej, to system sterowania automatyką przemysłową przekaże surowce do właściwych magazynów. Jednocześnie w systemie ERP nastąpi automatyczna ocena dostawców, a wygenerowane dane zostaną natychmiast udostępnione pracownikom działu zaopatrzenia.
  • Na wydaniu towarów, ocena jakościowa półproduktów lub produktów może być wykonana z wykorzystaniem nowoczesnych systemów kamer. Co to oznacza dla zakładu produkcji żywności? Odpowiedź jest prosta. Automatyzacja zwiększy efektywność procesów, zredukuje odsetek błędów do minimum, a także przejmie wykonywanie powtarzalnych zadań, które są uciążliwe w realizacji dla ludzi.  
  • Zalety technologii kamer są widoczne także w przypadku identyfikacji pojemników. Przykład: zwrócone do zakładu opakowania zwrotne mogą być szybko i automatycznie zarejestrowane w systemie: identyfikacja, zliczanie i dokumentacja – wszystkie te kroki robocze są wykonywane z wykorzystaniem technologii analizy obrazu już dziś i nie wymagają ponoszenia manualnych nakładów pracy ze strony pracowników.  

 

Kluczowa technologia dla inteligentnej fabryki

Technologia „widzenia maszynowego“ oferuje ogromne możliwości, które można bardzo szeroko wykorzystać przy relatywnie niskich nakładach kosztowych. Warto dodać, że perspektywy rozwojowe tej technologii przedstawiają się imponująco – aktualnie dyskutowane są scenariusze integracji z robotami, czujnikami i sztuczną inteligencją. Jedno jest pewne: przemysłowa analiza obrazu jest dziś kluczową technologią w inteligentnej fabryce żywności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

  Do formularza