Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

Inteligentna produkcja

Optymalizacja kosztów transportu w Twojej firmie

Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja i IT odgrywają coraz większą rolę w transporcie i stanowią ważny czynnik w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jak więc zredukować koszty transportu jako duży blok kosztowy w logistyce? Na to pytanie odpowiemy przybliżając Wam przykład jednego z naszych klientów.

Niektóre przedsiębiorstwa nadal planują trasy w tradycyjny sposób, tzn. bez wsparcia systemu IT. Nowi klienci są dodawani do istniejącego już planowania tras lub planowane są trasy łączone, do których codziennie przypisywane są zlecenia. Takie rozwiązania nie są efektywne ani nie zwiększają poziomu zadowolenia klientów.

Znacznie łatwiej jest planować trasy, a także nimi zarządzać i na bieżąco je monitorować przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Nierzadko pozwala to obniżyć koszty transportu nawet o 15%. Warto też dodać, że z technicznego punktu widzenia wdrożenie takiego oprogramowania nie jest wcale skomplikowane. Nowoczesny system do planowania i optymalizacji tras ma szerokie zastosowanie i służy do optymalizacji stanów dyspozycyjnych, tras, ładowności i przestrzeni ładunkowej pojazdów oraz czasu pracy kierowców, a także do optymalizacji wykorzystania dostępnej floty transportowej. To z kolei przekłada się na konkretne oszczędności w firmie: w zależności od posiadanej floty pojazdów i istniejącej struktury dostaw wychodzących można obsłużyć te same trasy przy użyciu mniejszej liczby pojazdów.

 

Dobrze przemyślane planowanie i optymalizacja tras to podstawa

Jako przykład podamy naszego klienta, firmę Fleischof Rasting należącą do Grupy Edeka. Przedsiębiorstwo wyposażyło 80 swoich pojazdów w nowy system do planowania tras. „Procesy logistyczne są u nas dość złożone, ponieważ codziennie dostarczamy świeże produkty do naszych klientów. Aby zoptymalizować dostawy wychodzące i utrzymać konkurencyjne ceny, zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego rozwiązania od firmy CSB-System. Dzięki temu połączyliśmy moduł gospodarki towarowej, przepływ materiałów i logistykę w spójną całość.” – mówi Manfred Sebastian, dyrektor handlowy w firmie Rasting.  

Rzut oka na liczby: 80 kierowców dostarcza towary do ok. 800 klientów dziennie. Trasy prowadzą częściowo przez autostrady, a częściowo przez drogi krajowe i powiatowe. W przeliczeniu na jednostki transportowe daje to 4800 pojemników na kółkach i 15 000 pojemników E3 na dzień.  

W tym przypadku planowanie i optymalizacja tras odgrywają kluczową rolę. Złożone algorytmy kalkulują optymalne przejazdy na każdy pojazd dostawczy ina każdą trasę. Rozwiązanie uwzględnia także liczne ograniczenia, takie jak na przykład okna czasowe dostaw, maksymalną ładowność pojazdów oraz ich typ, a także dostępność kierowców i pojazdów oraz ustawowy czas kierowania pojazdem. Optymalizacja tras obejmuje również zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.

 

Efektywne zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

Dane zoptymalizowanych na każdy dzień tras są automatycznie przekazywane na urządzenia do mobilnej rejestracji danych, które następnie łączą się z komputerem pokładowym pojazdu dostawczego i z systemami nawigacyjnymi. Urządzenia do rejestracji danych są także wykorzystywane do pełnego udokumentowania dostaw wychodzących i służą m. in. do rejestracji niezaplanowanych postojów wraz z podaniem powodu zatrzymania. Urządzenia te sprawdzają się również w zarządzaniu opakowaniami zwrotnymi: czynności, które kiedyś były wykonywane przy użyciu długopisu i kartki papieru, dziś odbywają się bezpapierowo, a przez to dużo szybciej. Dzięki stałej komunikacji online z nadrzędnym systemem w Meckenheim, pracownicy na stanowiskach dyspozytorskich mogą na bieżąco monitorować aktualną lokalizację pojazdu, proces przekazania opakowań zwrotnych oraz temperaturę w pojeździe.  

 

Niższe koszty, większa przejrzystość

Rozwiązanie do optymalizacji tras przynosi wymierne korzyści: „Wyeliminowanie wszystkich niepotrzebnych objazdów pozwoliło nam znacznie obniżyć opłaty za autostrady w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.” – mówi Manfred Sebastian, dyrektor handlowy w firmie Rasting.

Dodatkową zaletą rozwiązania jest większa przejrzystość procesów. Zintegrowane funkcjonalności z obszaru controllingu pozwalają na porównanie wartości planowych i rzeczywistych, a tym samym na lepsze odwzorowanie i monitorowanie tras. Poza analizą czasu jazdy i czasu postojów, rozwiązanie uwzględnia także czas potrzebny kierowcy na obsługę pojazdu (tankowanie, kontrola oleju, wymiana opon). Przy zamknięciu trasy można także wykonać w systemie analizę, która obrazuje odchylenia od wartości planowych wraz z uzasadnieniem tych różnic. „Inwestycja w nowe rozwiązanie procentuje każdego dnia, ponieważ jakość procesów logistycznych w zakresie dostaw wychodzących znacząco się polepszyła.” – podsumowuje Manfred Sebastian.  

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

  Do formularza