Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Ponad 700 pracowników

3 zakłady produkcyjne

Ponad 200 ton/dzień

Planując długofalowy rozwój, firma INDROL przyjęła kilka kluczowych zasad. Produkcja musi być zorganizowana pod kątem wymagań klientów,  a straty zredukowane do minimum. Z kolei przejrzystość procesów, śledzenie pochodzenia i jakość powinny iść w parze ze stabilnym wzrostem przychodów. Równie ważna jest otwartość na zmiany i nowe technologie.

Producent mięsa indyczego INDROL jest znany z otwartego podejścia do aktualnych trendów i nowych rozwiązań technologicznych. Innowacyjne i stale rozwijające się przedsiębiorstwo ma międzynarodowy zasięg, silną markę i 100% polskiego kapitału. Firma kładzie duży nacisk na jakość, stałą bazę surowcową, nowoczesną technologię produkcji, wykwalifikowany personel i własny transport.

 

 

 

Zarządzanie przez jakość kolejnym krokiem do doskonałości

Zarządzanie jakością w firmie INDROL obejmuje surowce, procesy produkcyjne i wyroby gotowe. Wszystkie dane zapisywane są w optymalnie zlokalizowanych wzdłuż łańcucha procesów punktach rejestracji, czyli bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Te dane stanowią podstawę dla analiz wskaźników wydajnościowych i kontroli pochodzenia. Pozwala to na stały monitoring procesów i w rezultacie obniżenie kosztów operacyjnych. Nadrzędnym celem jest jednak zapewnienie klientom doskonałych jakościowo produktów, czego dowodem jest kompleksowe zarządzanie jakością zgodnie z normami ISO serii 9000, a także stale odnawiane standardy i certyfikaty HACCP, QS, BRC, IFS, QAFP i HALAL.

Naszym celem projektowym była racjonalizacja oraz optymalizacja wszystkich procesów w oprogramowaniu branżowym CSB-System.

Paweł Waligórski
Współwłaściciel INDROL Sp. z o.o.

Niezawodne procesy dla krótko- i długookresowego rozwoju

Po dostarczeniu do ubojni następuje weryfikacja żywca pod kątem jakości oraz zliczanie sztuk padłych w transporcie. Następnie przy użyciu tabel cenowych oraz parametrów wagowych i jakościowych kalkulowane są ceny skupu wraz z automatycznymi doliczeniami do ceny bazowej lub odliczeniami. Tworzony jest także wewnętrzny ranking dostawców żywca. Dla każdej dostawy odczytywane są z urządzeń pomiarowych parametry procesu ubojowego, takie jak kontrola parametrów ogłuszania i oparzania czy temperatura tuszki po wychłodzeniu. Rozbiór prowadzony jest wg dostawców. Między poszczególnymi partiami rozbiorowymi robi się przerwę, aby oddzielić uzyski z poszczególnych partii. Kierownik produkcji ma wgląd online w postęp realizacji rozbioru i na bieżąco porównuje ilości planowe z ilościami uzysków. W celu usprawnienia rejestracji wyjścia elementów z rozbioru zastosowano panele dotykowe z indywidualnie zaprojektowanymi ekranami.

Wszystkie procesy produkcyjne są dokładnie odwzorowane w systemie, przy czym kompleksowe receptury i procedury produkcyjne są przygotowywane optymalnie pod kątem ich wykorzystania w systemie planowania i sterowania produkcją. „Jesteśmy najnowocześniejszym producentem mięsa z indyka w Polsce.” – mówi Paweł Waligórski. System CSB dostarcza także istotnych danych na temat sprzedaży, obrotów, marż i kanałów dystrybucji. Tym samym zarząd może efektywnie sterować procesami handlowymi i szybko reagować na potrzeby klientów.

5 miesięcy prac wdrożeniowych i …

„System CSB usprawnia komunikację w zakładzie, gwarantując przepływ informacji przez wszystkie działy, pomaga zaplanować produkcję, śledzi zasoby magazynowe, kontroluje koszty produkcyjne, online analizuje i wspiera procesy kontroli jakości w zakładzie. Pełny obraz firmy (łatwość uzyskiwania różnych informacji) i analiza procesów biznesowych umożliwia lepsze podejmowanie decyzji  na wyższych szczeblach zarządzania, co pozwala nam na zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.” – podsumowuje Paweł Waligórski, współwłaściciel INDROL Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

  • Optymalizacja łańcucha produkcyjno-logistycznego z pełnym śledzeniem pochodzenia
  • Zarządzanie magazynami surowcowymi i kontrola ubytków z dokładnością co do partii
  • Receptury z kalkulacją kosztów na każdy etap przetwórstwa
  • Integracja etykietowania i konfekcjonowania pod klienta
  • Wsparcie certyfikacji BRC, IFS, QAFP, HALAL, QS
  • Elektroniczna wymiana danych (EDI) z partnerami biznesowymi i urzędami

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  Do formularza