Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Lepsze sterowanie zakładami w wyniku większej przejrzystości procesów

Gwarantowana jakość produktów i niższe koszty

Przemysł 4.0 czyli wyższy stopień cyfryzacji i automatyzacji procesów

Zastosuj technologie CSB i odkryj możliwości cyfrowej fabryki

Inteligentna fabryka nie jest wizją przyszłości. Przy użyciu technologii CSB możesz już teraz zacząć czerpać korzyści płynące z cyfryzacji. Nasze portfolio obejmuje oprogramowanie, sprzęt, doradztwo i usługi serwisowe. Razem możemy uczynić produkcję bardziej inteligentną - dziś i w przyszłości.

Fabryka 4.0 oznacza wyższy poziom efektywności. Fundamentem cyfrowej fabryki jest inteligentne sterowanie zakładami w połączeniu z inteligentnymi technologiami produkcji, inteligentnym łańcuchem dostaw oraz inteligentnym zarządzaniem siecią i infrastrukturą IT. 

Aplikacje webowe CSB: stały dostęp do informacji - niezależnie od miejsca i czasu

Przejrzysty łańcuch tworzenia wartości i skuteczne sterowane procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Dzięki aplikacjom webowym CSB będziesz zawsze ze wszystkim na bieżąco.

CSB linecontrol: optymalne sterowanie liniami produkcyjnymi i pakującymi

Skrócenie czasu realizacji procesów i dostaw,  gwarancja standardowej jakości produktów i wyższa produktywność. Przy wsparciu CSB linecontrol możesz sterować swoją produkcją w czasie rzeczywistym.

Najlepsze oprogramowanie dla zakładów produkcyjnych w 2018 roku

CSB FACTORY ERP kluczowym komponentem inteligentnej fabryki

Chcesz lepiej sterować swoimi zakładami? Nasze specjalistyczne rozwiązanie CSB FACTORY ERP będzie doskonałym uzupełnieniem każdego ERP Grupy. CSB FACTORY ERP dokładnie odwzorowuje cały łańcuch tworzenia wartości w obszarze produkcji i logistyki. Pozwala to zwiększyć przejrzystość procesów przy jednoczesnej redukcji kosztów.  

Planowanie i sterowanie produkcją - efektywne zarządzanie i redukcja kosztów

CSB Vision: Twoja fabryka może widzieć

Rozwiązania w zakresie automatyki i logistyki wewnętrznej: inteligentnie, efektywnie, spójnie

Sześć składników cyfrowej transformacji

Nasz dokument informacyjny obejmuje następujące zagadnienia:

  • Inteligentna fabryka oferuje wiele korzyści - ale jak je osiągnąć?
  • Jakie technologie cyfrowe możesz z powodzeniem zastosować już dziś?
  • Jak zainicjować projekt inteligentej fabryki?

 

Dokument informacyjny CSB 

Zachęcamy do umówienia terminu spotkania z naszymi ekspertami ERP