Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Moce przetwórcze: 1300 szt. trzody chlewnej/dzień

Moce przetwórcze: 270 szt. bydła/dzień

Liczba zatrudnionych pracowników: 842

Obrót: ponad 300 mln EUR

CSB Factory ERP w Colruyt

 
 • Zaopatrzenie
 • Produkcja
 • Etykietowanie
 • MES
 • DMS
 
 
 • Magazyny
 • Planowanie
 • Śledzenie pochodzenia
 • EDI
 • Stacja przepływu materiałów
 
 
 • Rozbiór
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie jakością
 • Mobilne ERP
 • oraz 161 użytkowników CSB
 

 

To już 5 lat od kiedy zakład przetwórstwa mięsa Colruyt należący do Grupy “Colruyt Group Fine Food Meat” oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Wartość tej inwestycji wyniosła wtedy ok. 90 mln euro. W kwestii oprogramowania Colruyt zdecydował się na CSB FACTORY ERP, czyli rozwiązanie branżowe dla zakładów produkcyjnych od CSB-System SE. Dziś zakład jest w ścisłej czołówce producentów mięsa w Belgii.

“Wcześniej sami projektowaliśmy nasze rozwiązania IT. Oczywiście było kilka wyjątków, na przykład śledzenie pochodzenia. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że w  perspektywie długoterminowej będą mieć miejsce zmiany prawne, których nie będziemy już w stanie samodzielnie zaimplementować w naszym rozwiązaniu.” - mówi Jan Dewitte, dyrektor ds. logistyki w Colruyt Group Fine Food Meat.
Zakup nowego oprogramowania był więc konieczny. “Zrobiliśmy przegląd procesów wewnętrznych i rozwiązań IT, na przykład w zakresie zarządzania planami rozbioru czy recepturami produkcyjnymi.” - mówi Jan Dewitte. Ale limit możliwości osiągnęliśmy także w przypadku planowania i zaopatrzenia surowcowego oraz zarządzania magazynami.

 

CSB FACTORY ERP jako uzupełnienie ERP Grupy Colruyt

Rozwiązanie CSB Factory ERP oferowało wszystkie funkcje niezbędne do obsługi procesów zachodzących w zakładzie przetwórstwa mięsa. Co ważne, integracja z centralnym systemem ERP była bardzo prosta. Koncepcja CSB FACTORY ERP łączy ERP Grupy i MES na potrzeby przemysłu spożywczego. CSB FACTORY ERP obejmuje:

 • wszystkie kluczowe procesy ERP na poziomie zakładu
 • funkcjonalności MES włącznie z interfejsami do wszystkich maszyn i systemów oraz
 • interfejsy do ERP Grupy.

Daje to w rezultacie bardziej jednolite i prostsze w obsłudze środowisko IT, w którym wyeliminowane są rozwiązania rozproszone, a liczba interfejsów jest zredukowana do minimum. CSB FACTORY ERP zezwala grupom przedsiębiorstw na zarządzanie zakładami w zdecentralizowany sposób bez konieczności dokonywania złożonych i drogich adaptacji w ERP Grupy. “FACTORY ERP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konglomeratów i grup przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Rozwiązanie  to pozwala efektywniej, elastyczniej i w bardziej przejrzysty sposób zarządzać różnymi zakładami. CSB FACTORY ERP łączy ERP i MES oraz uwzględnia wszystkie kluczowe wymagania zakładu oraz gwarantuje standardowe połączenie do ERP Grupy." - mówi Erwin Kooke, prezes zarządu CSB Beneluks.          

Dziś nasza produktywność jest znacznie wyższa. Mamy szybszy dostęp do informacji na temat aktualnych stanów magazynowych, natomiast odsetek błędów w wielu obszarach został zredukowany do minimum. Chciałbym też dodać, że zintegrowane monitorowanie produkcji zezwala na dokładniejsze śledzenie procesów, co z kolei ułatwia podejmowanie właściwych działań zaradczych.

Bart Boelen
Menedżer projektu

Pełna integracja łańcucha dostaw

Aktualnie zakład w pełni wykorzystuje swój potencjał, między innymi dzięki optymalnemu planowaniu z wykorzystaniem funkcjonalności systemu ERP. Ponadto duży nacisk położono na maksymalne usprawnienie organizacji procesów, także w odniesieniu do implementacji na poziomie operacyjnym. W sumie zainstalowano 75 wspomaganych przez oprogramowanie punktów kontrolnych do koordynacji i sterowania zaopatrzeniem, rozbiorem, zarządzaniem partiami, produkcją, zarządzaniem wartościami odżywczymi i śledzeniem pochodzenia. W całym zakładzie, na przykład na przyjęciu, rozbiorze, wyjściu z produkcji, w magazynach, a także podczas kompletacji i inwentaryzacji dane są rejestrowane przy użyciu urządzeń mobilnych. Zezwala to na bezbłędne przetwarzanie informacji. Ponadto dane nie muszą być oddzielnie wprowadzane w systemie ERP, co z kolei zmniejsza nakłady pracy. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu EDI, Colruyt zautomatyzował wymianę danych z centrum logistycznym.


Kompleksowe śledzenie pochodzenia

Śledzenie pochodzenia jest możliwe na naciśnięcie klawisza i to w obu kierunkach: od surowców do produktów gotowych  i na odwrót. Zainstalowane na terenie zakładu komputery przemysłowe umożliwiają dokładne wprowadzanie istotnych danych i ułatwiają przejrzyste sterowanie procesami oraz udokumentowanie wszystkich etapów przetwórstwa. Dzięki temu producenci mogą bez problemu spełnić wszystkie wymagania prawne. Także w razie konieczności wycofania danej partii towaru z rynku, przedsiębiorstwo może szybko zareagować: zintegrowane rozwiązanie CSB do śledzenia pochodzenia zezwala na szybką identyfikację partii i w razie konieczności na natychmiastowe usunięcie produktów z łańcucha dostaw.


Bezpieczna inwestycja na przyszłość

Dla Jana Dewitte, System CSB jest głównym narzędziem do optymalizacji procesów. Pracownicy firmy Colruyt są w stanie w znacznym stopniu samodzielnie zarządzać, dopasowywać oraz zoptymalizować infrastrukturę IT. “Mamy system pod bezpośrednią kontrolą. A teraz mamy także bezpieczną platformę na przyszłość, na której możemy sukcesywnie rozwijać nasz biznes." - mówi Jan Dewitte. Kolejny krok to implementacja systemu w fabryce sera, winiarni oraz w fabryce kawy.

Korzyści dla klienta

 • Branżowy system ERP skonfigurowany pod kątem potrzeb zakładów Grupy Colruyt
 • Prosta integracja z ERP Grupy Colruyt
 • Szybsze i efektywniejsze procesy we wszystkich obszarach
 • Większa przejrzystość dzięki zintegrowanemu monitorowaniu produkcji
 • Pełne śledzenie pochodzenia wszystkich produktów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  Do formularza