Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Marże w branży drobiarskiej

Jak uzyskać wyższe marże w produkcji mięsa drobiowego

Przemysł drobiarski jest bardzo zglobalizowany. Z jednej strony oznacza to dodatkowe szanse na redukcję kosztów i zdobycie nowych rynków sprzedaży. Natomiast z drugiej strony globalne łańcuchy dostaw oznaczają też większe ryzyko spadku rentowności.

Niewystarczająca dostępność, nieefektywne wykorzystanie czy zła jakość surowców w połączeniu z generalnie niskimi cenami mogą okazać się fatalne w skutkach. Duży wpływ na wahania kosztów ma rozbiór niewłaściwych tuszek, trudności hodowców z realizacją dostaw lub zbyt wysokie ceny skupu w relacji do jakości surowca. Cyfrowe rozwiązania mogą pomóc producentom mięsa drobiowego skutecznie i systematycznie sprostać tym wyzwaniom. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku optymalizacja dostępności i zużycia surowców poprzez sprawną organizację rozbioru tuszek i właściwe zarządzanie opakowaniami. Duże znaczenie ma także kontraktacja drobiu i elastyczne wyznaczanie cen bazujące na zdefiniowanych i zweryfikowanych parametrach jakościowych. Na ich podstawie można dokonać rozliczenia z hodowcą oraz skalkulować zależną od jakości cenę dla każdego stada.

 

Jak średniej wielkości przedsiębiorstwo stało się najnowocześniejszym dostawcą mięsa drobiowego w krajach bałtyckich   

Wschodnioeuropejski producent mięsa drobiowego sprawuje nadzór nad całym cyklem produkcyjnym - od hodowli do produkcji ponad 240 pozycji asortymentowych. Poza dostawami na rynek krajowy, przedsiębiorstwo eksportuje swoje wyroby do Danii, Finlandii i Holandii, aspirując do miana najnowocześniejszego zakładu produkcji mięsa drobiowego w regionie bałtyckim. Dotrzymanie wysokich unijnych standardów jakościowych i efektywna produkcja są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. A także jednolite środowisko cyfrowe –w połączeniu ze standardowymi interfejsami pomiędzy systemami ERP, maszynami i urządzeniami.   

Przedsiębiorstwo postawiło na dedykowane rozwiązania CSB-System, które są zintegrowane z nadrzędnym systemem ERP. Takie kompleksowe rozwiązanie gwarantuje maksymalną przejrzystość i spójność wszystkich procesów: zintegrowana architektura systemowa zezwala nie tylko na wyeliminowanie błędnych wpisów i zduplikowanych danych, ale również na natychmiastową identyfikację i usunięcie słabych punktów oraz potencjalnych problemów. To z kolei obniża koszty operacyjne. Dodatkowo, cały proces produkcyjny może być szybko i sprawnie dostosowany do aktualnych wymagań rynkowych i nowych przepisów prawnych.    

System CSB umożliwił także automatyzację procesów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli w obszarze magazynów i produkcji. W wyniku tego skrócono czas realizacji procesów i odnotowano dwucyfrowy wzrost produktywności, a także w znaczący sposób poprawiono jakość i zredukowano błędy do minimum. Dodatkowo, śledzenie pochodzenia surowców i procesów w obu kierunkach (upstream i downstream) pozwala przedsiębiorstwu zagwarantować określone właściwości produktów, takie jak hodowla bez antybiotyków czy pasze bez antybiotyków. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

  Do formularza