Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Cyfryzacja w przemyśle spożywczym

6 technologii w produkcji żywności

Urządzenia powiązane cyfrową siecią, zastosowanie robotyki w magazynach, planowanie predykcyjne i inne: przedstawiamy 6 technologii, które już dziś przyniosą wymierne korzyści Twojej firmie.

 

Systemy ERP zaprojektowane specjalnie dla zakładów produkcyjnych

Centralnym elementem zaplecza technologicznego każdej inteligentnej fabryki są nowoczesne systemy ERP. Są one punktem wyjścia dla cyfryzacji. System ERP to swoistego rodzaju węzeł integracyjny, który łączy wszystko w spójną całość: pracowników, systemy IT, maszyny i czujniki, dostawców i klientów. Ale jest jeden warunek. Taki system musi być zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przemysłu spożywczego. Dzięki temu można nie tylko optymalnie zorganizować klasyczne procesy, takie jak zarządzanie kosztami i recepturami czy planowanie produkcji i sprzedaży, ale też połączyć maszyny cyfrową siecią i sterować przepływem informacji na linii człowiek-maszyna. Tym samym systemy ERP zapewniają coś, co dla branży spożywczej ma kluczowe znaczenie: szybkie procesy od momentu złożenia zamówienia poprzez produkcję i logistykę aż do umieszczenia towaru na regale sklepowym.     

 

Systemy dyspozytorskie

Systemy dyspozytorskie nowej generacji odgrywają ważną rolę w procesie cyfrowej transformacji. Służą one do sterowania i do planowania prewencyjnego serwisu maszyn i urządzeń, gwarantując wyższą efektywność na poziomie operacyjnym. Kluczowe dane eksploatacyjne i statusowe, na przykład z maszyn pakujących, są cyfrowo rejestrowane, kumulowane i analizowane. Pozwala to szybko zidentyfikować współzależności pomiędzy awariami maszyn i parametrami obciążenia, a tym samym zaplanować prewencyjne prace serwisowe i w rezultacie uniknąć kosztownych przestojów.    

Przykładem może być Grupa Wolf. Niemiecki producent mięsa i wędlin zoptymalizował wskaźniki OEE maszyn i urządzeń po wdrożeniu nowego systemu dyspozytorskiego. Rozwiązanie to udostępnia w czasie rzeczywistym dane na temat obłożenia maszyn oraz ich wydajności.

 

Planowanie predykcyjne

W przypadku cyfryzacji nie ma uniwersalnej metody, ale za to jest kilka uniwersalnych porad praktycznych. Najważniejsza z nich brzmi: lepiej optymalizować procesy metodą małych kroków niż wprowadzać rewolucyjne zmiany w jednym kroku. Można zacząć na przykład od planowania. Nowoczesne systemy do perspektywicznego planowania produkcji są w stanie uwzględnić w scenariuszach planowania rosnąca różnorodność wariantów, wahania popytu czy wymagania związane z realizacją dostaw w dniu złożenia zamówienia. Pozwala to optymalnie wykorzystać surowce oraz materiały pomocnicze i eksploatacyjne, a także zredukować czas przezbrojenia maszyn do minimum, uniknąć wąskich gardeł i elastycznie reagować na zmienne wymagania klientów. A także rentownie produkować nawet małe partie towarów. Więcej informacji na temat planowania produkcji: Zintegrowane rozwiązanie kontra rozwiązania "best-of-breed"

 

Aplikacje webowe i aplikacje w chmurze

Inteligentna fabryka bazuje na aktualnych i relewantnych danych. Bieżąca dostępność kluczowych informacji jest jednym z czynników sukcesu w branży spożywczej: aplikacje w chmurze oraz aplikacje webowe monitorują i sterują całym procesem produkcji oraz oferują kokpity menedżerskie z bieżącymi wskaźnikami biznesowymi, wskaźnikami sprzedażowymi i wskaźnikami KPI produkcji – na laptopie, na tablecie, na smartphonie. Ważne dane są więc generowane i udostępnione bezpośrednio w miejscu ich powstawania lub w dowolnej lokalizacji użytkownika: w zakładzie na przyjęciu towarów, na wydziale produkcji, w strefie kompletacji bądź w zakładzie klienta – albo po prostu we własnym domu, gdy akurat siedzimy wygodnie na kanapie.      

 

Przemysłowa analiza obrazu

W inteligentnej fabryce nie chodzi tylko o sprawną rejestrację danych i o ich szybkie przetwarzanie. Potencjał kryjący się w danych jest właściwie wykorzystany tylko wtedy, gdy dane są analizowane bezpośrednio w procesie i gdy czynności takie jak sortowanie surowców lub produktów gotowych są wykonywane automatycznie. Wykorzystywana w tym celu technologia to przemysłowa analiza obrazu. Gwarantuje ona przede wszystkim znaczący wzrost efektywności, zwłaszcza tam, gdzie oko ludzkie napotyka na granice swoich możliwości w jakościowej ocenie artykułów, na przykład elementów mięsnych. Poza zapewnieniem jakości, technologia przemysłowej analizy obrazu pozwala także zwiększyć efektywność procesów i poprawić jakość przetwarzanych informacji.  

 

Rozwiązania automatyki przemysłowej

Automatyzacja pojedynczych procesów lub całych obszarów produkcyjnych i logistycznych otwiera przed producentami żywności wiele nowych możliwości. Warunkiem jest jednolite środowisko IT, inteligentne zarządzanie danymi oraz inteligentne procesy workflow. Wszystko to pozwala monitorować, optymalizować i automatyzować procesy, a także sprawnie nimi zarządzać. Czy to w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, częściowo zautomatyzowane systemy kompletacji czy też magazyny wysyłkowe sterowane przez roboty: przykłady z praktyki pokazują jaki wpływ na przedsiębiorstwo ma automatyzacja. Poza redukcją kosztów, nowe rozwiązania oferują także większą elastyczność. O automatyzacji procesów w zakładzie produkcyjnym piszemy na przykład w artykule o naszym holenderskim kliencie, firmie ProMessa: Przykład praktyczny: ProMessa

 

Podsumowanie: Scenariusze sprawdzone w praktyce

Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele ciekawych technologii, które doskonale sprawdzą się w inteligentnej fabryce. Decydując się na cyfryzację procesów warto jednak postawić na sprawdzone scenariusze i wypróbowane standardy. Pionierzy cyfryzacji tacy jak Amazon, Facebook czy Uber mogą być dla firm z branży spożywczej impulsem do podjęcia działań na rzecz zmian cyfrowych. Producenci żywności muszą jednak przede wszystkim opanować złożoność procesów krok po kroku i skoncentrować się na standardach najlepszych praktyk. Tylko wtedy będą w stanie szybko i bez większego ryzyka wprowadzić ulepszenia na produkcji i w obszarze logistyki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. 

  Do formularza