Skip to main content

This page is also available in English

Change now  

De juiste ERP voor vleesverwerkende bedrijven

9 criteria voor een succesvolle ERP-selectie

Gegarandeerde versheid, voedselveiligheid, traceerbaarheid, naleving - dit zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor de vleesindustrie. Om concurrerend te blijven en, in het beste geval, de marges te verhogen, moeten gegevens en processen met vertrouwen worden gehanteerd. Een Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem is hiervoor een must geworden.

Software die zo dicht bij de kern van het bedrijf staat als een ERP-systeem moet perfect passen. Want alleen als de oplossing aan uw specifieke eisen voldoet, op uw bedrijfstak is toegesneden en uw bedrijfsprocessen in kaart kan brengen zult u er echt baat bij hebben. Alleen dan kunt u 100% van de voordelen realiseren, zoals efficiëntie, transparantie van processen, snelle toegang tot gegevens en end-to-end digitalisering. Dit resulteert in kortere doorlooptijden, nauwkeurigere kostprijsberekening, bescherming van winstmarges, lagere voorraden, hogere kwaliteit, levering op maat van de voedingsdetailhandel, meer klantenbinding door snellere en effectievere respons, betere communicatie en nog veel meer.

Nu zijn niet alle bedrijven hetzelfde. Ook al zijn sommige structuren, zoals financiën en boekhouding, controlling of personeelsbeheer, in alle ondernemingen aanwezig, toch zijn er ook hier grote verschillen. Een wereldwijd opererend conglomeraat stelt andere eisen dan een regionaal opererend worstenproductiebedrijf. Daarbij moet rekening worden gehouden met aanvullende functies, prioriteiten, sector- en afdelingsspecifieke eisen. De systeemlandschappen zien er ook altijd anders uit - en aanpassingen mogen hoe dan ook geen kostbare zaak zijn.

Dus welk ERP-Systeem past bij uw bedrijf?

Wij hebben 9 criteria opgesteld om u te helpen de aanbiedingen te beoordelen en de beste oplossing voor u te vinden:

  1. Voordeel: Wat wil ik met de software bereiken?
  2. Toepassingsgebied: Wat moet de software kunnen doen?
  3. Branchegerichtheid: Hoe goed begrijpt het ERP-systeem mijn bedrijf?
  4. Modulariteit: Wat heb ik nodig en wanneer?
  5. Levensvatbaarheid in de toekomst: Zal ik over 10 jaar nog steeds tevreden zijn met de software?
  6. Mobiliteit: Kunnen gegevens ter plaatse worden verzameld en geëvalueerd?
  7. Beveiliging: Hoe blijven mijn gegevens mijn gegevens?
  8. Openheid: Heeft het ERP begrip voor andere programma's?
  9. Implementering: Hoe snel kunnen we het aan de praat krijgen?

Download de gratis whitepaper

Wat zijn essentiële criteria waaraan ERP software voor de vleesindustrie moet voldoen?

Waarop moet worden gelet bij de keuze van een ERP-systeem?

Welke strategieën voor de aanpak van een ERP-implementatie zijn er?

1e. criterium: Voordeel - of: Wat wilt u met de software bereiken?

In feite is ERP is het hart van uw bedrijf, een centraal zenuwstelsel waarin alle gegevens en functies samenkomen. Maar het is juist deze verwachting die vaak leidt tot te grote aankopen. Daarom is het nuttig om eerst de doelstellingen en verwachtingen vast te stellen. Dit is geen gemakkelijke opdracht, want het management, maar ook de productie, snijafdeling, inkoop en logistiek hebben verschillende pijnpunten en dus ook verschillende wensen. Een strategische aanpak is de moeite waard. 

Als de doelstellingen duidelijk zijn, is ook de keuze van het systeem gemakkelijker: welk deelgebied of welke processtap moet bij als eerste worden geoptimaliseerd? Bovendien hebt u duidelijk gedefinieerde doelen nodig om de ROI van uw investering te berekenen. Dit zal u helpen om te beoordelen of een oplossing de verwachte voordelen zal opleveren. 

Wat Sopraco bijzonder waardeert aan CSB, is dat de volledige knowhow van de vleesindustrie in het ERP-systeem wordt weerspiegeld.

Mark Ameloot Directeur ICT & Technology Sopraco Group

Sopraco Groep: één ERP voor alle dochterondernemingen

„Wij brengen alles samen" is de slogan van de Sopraco Groep. En inderdaad, het Europese vleesbedrijf brengt niet alleen de productieketen onder één dak, maar ook alle processen in één systeem van CSB. Dit verhoogt de efficiëntie en zorgt voor structuur en transparantie in de hele operatie.

Sopraco heeft een gestandaardiseerd systeem dat de beste praktijken en uniforme processen in alle fabrieken garandeert. Traceerbaarheid is minstens even belangrijk bij alle operaties. En ook aan de toekomst is gedacht: het systeem groeit mee met het bedrijf en kan gemakkelijk worden uitgebreid om te voldoen aan de behoeften van een klant of een locatie. "Wat Sopraco bijzonder waardeert aan CSB is dat de volledige knowhow van de vleesindustrie terug te vinden is in het ERP-systeem", zegt Mark Ameloot, Directeur ICT & Technologie bij de Sopraco Groep. "Dit stelt ons in staat onze processen te optimaliseren en te automatiseren tot maximale capaciteit.

Dankzij zijn aanpassingsvermogen kon de CSB-oplossing snel worden geïmplementeerd in de door Sopraco in Frankrijk overgenomen bedrijven. "Vervolgens zullen we onze processen onder de loep nemen en kijken of er verdere optimalisaties mogelijk zijn op basis van de nieuwe ontwikkelingen en de decennialange ervaring van CSB in de vleesindustrie," aldus Mark Ameloot.

Oplossingen in een oogopslag

ERP met boekhouding, inkoop, magazijn, slachtproces, productie, prijsetiketteer, verkoop, kwaliteitsbeheer, tracking, mobile picking, EDI

2e criterium: Toepassingsgebied - of: Wat moet ERP-software voor de voedingsindustrie kunnen?

Het spreekt voor zich dat de ERP-software alle productie- en logistiek-relevante functies van een vleesbedrijf in kaart moet brengen. Hier volgt een selectie van de belangrijkste functionaliteiten:

Beheer van de kostenosten managen

Het berekenen van materiaal- en productiekosten in de vleesproductie heeft zo zijn valkuilen. Het ERP-systeem moet op elk moment precieze kosteninformatie kunnen verstrekken over alle componenten, zoals eindproducten, nevenproducten en bijproducten.

Recepturen beheren

Materiaalinput is duur en de middelen moeten absoluut optimaal worden gebruikt. Het ERP-systeem moet dus ook de recepten correct beheren. Een receptoptimalisatieprocedure in de software stelt zelfs de optimale samenstelling van de grondstoffen voor.

Planning productie

Zodra het optimale recept is vastgesteld, is de volgende stap het optimaliseren van de productie. Het ERP-systeem moet toegang hebben tot belangrijke gegevens uit de productie, het magazijn en de inkomende bestellingen en moet de productie zodanig sturen dat bestellingen en beschikbare grondstoffen voortdurend op elkaar worden afgestemd.

Aansluiten hardware

Om de processen soepel te laten verlopen, moeten prijsetiketteerders, machines of scanners op het ERP-systeem worden aangesloten. Het ERP-systeem moet ook in staat zijn om elk stuk hardware van de juiste informatie te voorzien - of het nu gaat om stamgegevens voor de prijsetiketteerders, ordergegevens voor de orderverzamelaars of route-informatie voor de navigatieapparatuur.

Waarborging van kwaliteit en traceerbaarheid

Kwaliteitsbeheer is het "killer criterium" in de vleesindustrie. De juiste vermelding van ingrediënten, de traceerbaarheid van de herkomst ervan en de naleving van wetten, richtsnoeren en certificeringen worden steeds belangrijker. Daarom moeten functies voor volledige traceerbaarheid en kwaliteitsbeheer geïntegreerde onderdelen van het ERP-systeem zijn.

EKAEDEKA Südwest Fleisch: geen proces zonder IT

De productiefabriek en het logistiek centrum die in 2011 in Rheinstetten werden geopend, betekenden een enorme productiviteitssprong voor EDEKA Südwest Fleisch. Daartoe werden verschillende locaties in de regio Zuidwest gecentraliseerd om de doelstelling van maximale versheid met gegarandeerde kwaliteit en geoptimaliseerde beschikbaarheid van goederen op de markten te garanderen. 

Het centrale zenuwstelsel van de vleesfabriek is het CSB FACTORY ERP. In combinatie met de modernste systemen en machines maakt de software een dagelijks productievolume mogelijk van tot 650 ton vlees- en worstproducten van hoge kwaliteit voor ongeveer 1.150 winkels. De fabriek in Rheinstetten is daarmee niet alleen een van de meest efficiënte EDEKA-fabrieken, maar ook een van de meest innovatieve vleesfabrieken in Europa. CSB FACTORY ERP bestuurt de volledige waardeketen in productie en logistiek: goederenontvangst, snijden, productieplanning en -controle, verpakking en prijsetikettering, opslag- en opvraagprocessen, orderverzameling, rolbelading en verzending. 

Tenslotte verschaft het CSB-systeem alle informatie over de huidige situatie, de prestaties en de technische status van het productie- en logistiek gebied via twee controleconsoles. Een verkeerslichtsysteem geeft een gedetailleerd overzicht van de processen in de magazijnen, depalletisering, orderverzameling en rolstoelbelading. Op die manier kunnen ongeveer 800 afzonderlijke processen online worden bewaakt en, indien nodig, naargelang van de situatie worden gestuurd.

Oplossingen in een oogopslag

ERP met inkoop, magazijn, productieplanning en -controle, snijden, productie, recepturenoptimalisatie, planning, verkoop, kwaliteitsbeheer, tracering, MES, EDI, DMS, mobiele ERP, BI, magazijnbeheersysteem, routebeheer, boekhouding en financiën.

3e criterium: Sector- en bedrijfsoriëntatie - of: Hoe goed begrijpt uw ERP u?

Hoge eisen aan de documentatie, receptoriëntatie met optimalisering van het materiaalgebruik, batch georiënteerde productieprocessen, terugkoppeling van weeggegevens - de eisen van de vleesindustrie zijn behoorlijk streng. Een ERP-systeem moet dit…

Krijg nu gratis toegang

Heb je al een account? Hier aanmelden

Dat werkte.
U zult nu de gewenste inhoud in uw inbox vinden.

Om in de toekomst gemakkelijk en snel toegang te hebben tot de exclusieve downloads, video's en evenementen in de CSB Knowledge Hub zonder opnieuw te hoeven registreren, vragen wij u een veilig wachtwoord toe te kennen.

Er bestaat al een gebruikersaccount voor het e-mailadres dat u gebruikt.
Schrijf u nu in om volledig gebruik te kunnen maken van de Knowledge Hub.

Krijg nu gratis toegang

Login

Registreer u voor de CSB Knowledge Hub en krijg direct toegang tot een schat aan waardevolle informatie voor uw bedrijf.

Heeft u nog geen toegang tot de CSB Knowledge Hub? Registreer nu

Heb je nog geen account? Registreer hier Hier registeren