Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Systematyczna kontrola maszyn produkcyjnych i pakujących przy użyciu automatycznie generowanych wskaźników pozwala odpowiednio wcześnie zidentyfikować krytyczne awarie.   

W pełni zautomatyzowane i złożone linie produkcyjne pracujące z wysoką prędkością są już rzeczywistością w zakładach przetwórstwa drobiu. Jednak wysoki stopień automatyzacji może też stanowić czynnik ryzyka: awarie maszyn i inne przyczyny przerw w produkcji często nie są identyfikowane i usuwane na czas. Nierzadko brakuje też automatycznych procedur raportowania i eskalacji. W rezultacie usuwanie nieprawidłowości prawie zawsze wiąże się z wysokimi nakładami czasowymi, a tym samym z dużymi kosztami.

Rozwiązaniem tego problemu jest ciągła kontrola maszyn produkcyjnych i pakujących, ponieważ pozwala to zidentyfikować krytyczne awarie już na wczesnym etapie przy użyciu automatycznie generowanych wskaźników. Kluczowe znaczenie ma wskaźnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE). Dzięki wykorzystaniu tego wskaźnika można zredukować przestoje na produkcji do minimum oraz praktycznie wyeliminować awarie maszyn dzięki zaplanowanym działaniom prewencyjnym w zakresie serwisu. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ogólną efektywność produkcji  i lepszą jakość wytwarzanych wyrobów.    

Jak rosyjski zakład drobiarski kontroluje swoją produkcję w czasie rzeczywistym

Zintegrowany pionowo zakład przetwórstwa mięsa drobiowego należy do kategorii wagi ciężkiej w rosyjskiej branży spożywczej: przedsiębiorstwo dostarcza łącznie ok. 100 000 ton produktów drobiowych do niemal 16 000 klientów w 16 regionach Rosji.  Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, zakład systematycznie poszukiwał możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności produkcji. Największe korzyści wiązały się z automatyzacją obszaru produkcji. Brak zintegrowanych procesów cyfrowych prowadził w przeszłości do tego, że potencjał wydajnościowy maszyn i linii produkcyjnych nie mógł być w pełni wyczerpany. Aby wykorzystać nowo rozpoznane szanse, zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o implementacji rozwiązania CSB FACTORY ERP. Pozwoliło to osiągnąć wyższą produktywność, jakość i efektywność procesów, a w rezultacie znacznie większą rentowność.

Największe korzyści uzyskano dzięki kontroli produkcji w czasie rzeczywistym, kompleksowemu zarządzaniu jakością bez użycia papierowych dokumentów oraz zredukowaniu błędów w obszarze kompletacji do minimum. Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza rozwiązanie Linecontrol służące do optymalnego planowania, sterowania i kontroli maszyn produkcyjnych i pakujących. Dzięki temu wszystkie dane dotyczące obłożenia maszyn pracą i ich wydajności są dostępne w czasie rzeczywistym a wskaźnik OEE pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. W ten sposób koncern przekształcił się w cyfrową fabrykę i jest dziś dobrze przygotowany na dalszy dynamiczny wzrost.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  Do formularza