Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Kryzys spowodowany koronawirusem znacznie przyśpieszył proces cyfryzacji w przemyśle spożywczym. Poza klasycznymi tematami, takimi jak sterowanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem baz danych, dużym zainteresowaniem cieszy się  temat sztucznej inteligencji. Ten trend zauważyliśmy podczas tegorocznych CSB Discovery Days, czyli naszej cyfrowej konferencji, w której wzięło udział około 200 uczestników z 26 krajów na świecie. 

„Tam, gdzie zamykają się drzwi fizyczne, otwierają się nowe drzwi cyfrowe“ – mówi Frank Braun, dyrektor ds. marketingu i inicjator naszej wirtualnej konferencji. „Z powodu pandemii koronawirusa przenieśliśmy naszą konferencję do przestrzeni wirtualnej. Taki format wydarzenia ma wprawdzie nieco inny charakter, ale jest równie ciekawy.” – kontynuuje Frank Braun. 

Wszystko to wpasowuje się w przewodni temat naszej konferencji „Cyfryzacja i wdrożenie technologii cyfrowych w przemyśle spożywczym”, która odbywała się w dniach 27 – 28 maja bieżącego roku. Poza ekspertami CSB głos zabrali także nasi klienci. A oto trzy główne przesłania z tegorocznych Discovery Days: 

 

1. Cyfryzacja jako megatrend – zwłaszcza w czasach Covid-19

Cyfryzacja i automatyzacja to tematy szeroko dyskutowane w branży spożywczej. Pandemia koronawirusa znacznie przyśpieszyła strategiczny proces dopasowywania się zakładów do nowych realiów, przy czym wymagania związane z standardami higienicznymi, jakością i śledzeniem pochodzenia stanowią dodatkową siłą napędową. Celem nadrzędnym pozostaje jak zawsze efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o dostępne dane i wskaźniki. 

„Dzięki cyfryzacji procesów udało nam się stworzyć zupełnie nową podstawę dla podejmowania decyzji. Teraz opieramy się na liczbach, nie na intuicji. Gdy mówimy dziś o wolumenie sprzedaży czy o prognozach, to nie bazujemy już na danych szacunkowych, lecz na konkretnych  kluczowych wskaźnikach efektywności.“ – twierdzi Marko Markovcic, dyrektor techniczny w słoweńskich zakładach spożywczych Pivka i Delamaris. Ale również inicjatywa dwóch młodych ekspertów ERP z belgijskiej Grupy Colruyt przyniosła świetne rezultaty. Wykorzystując system ERP,  Grégory Messiaen i Mathias Bongaerts uzyskali maksymalną świeżość produktów oraz znacznie zredukowali straty na produkcji.  Inwestycja w IT zwróciła się więc bardzo szybko. 

Z punktu widzenia wiceprezesa CSB Klemensa van Betteray dokładnie o to chodzi: ekonomiczna wartość dodana musi się zgadzać. „Każdy pojedynczy krok w kierunku przemysłu 4.0, to także krok w kierunku wyższego obrotu czy zysku: niezależnie o tego, czy mówimy o inteligentnych okularach w obszarze kompletacji, robotach w mleczarni, przemysłowej analizie obrazu do oceny jakości surowców czy też o technologii blockchain.” Najlepszą podstawą dla cyfrowej rozbudowy przedsiębiorstwa jest niezmiennie system ERP. Nie bez powodu. System ERP stanowi bowiem trzon każdego przedsiębiorstwa i zarządza całą pulą danych. „Każdy, kto w ramach cyfrowej transformacji zasila swój system ERP danymi  z innych systemów zyskuje silną pozycję na rynku, o który wciąż toczy się walka.” -  podkreśla Klemens van Betteray. 

 

2. Małe kroki prowadzą do celu szybciej niż duże zrywy raz na jakiś czas

Dziś nikt nie podważa już znaczenia cyfryzacji. Wręcz przeciwnie, najczęściej zadawane pytanie brzmi: Jak to zrobić? „Najlepiej poszukać szybkich „korzyści płynących z cyfryzacji.“ – radzi Robin Gremlich, dyrektor ds. konsultingu w firmie CSB-System. To, co ma pozytywny wpływ na obrót, zysk,  procesy lub produkty powinno być dalej stopniowo rozbudowywane. Na przykład systemy sklepów internetowych mogą służyć nie tylko do sprzedaży produktów czy do zarządzania sklepami firmowymi. „Jeden z naszych klientów steruje już całym procesem reklamacji za pośrednictwem interfejsów webowych. Jest to o wiele bardziej efektywne rozwiązanie, ponieważ dane są rejestrowane bezpośrednio u klienta.” – kontynuuje Robin Gremlich. Kolejnym przykładem konkretnych korzyści dla producentów żywności są kalkulacje produktów i cen. „Cyfrowe rozwiązania i symulacje wyraźnie pokazują, gdzie tracimy, a gdzie zarabiamy pieniądze.” – dodaje Robin Gremlich. Cyfryzacja nie ma nic wspólnego z wielkością przedsiębiorstwa, każde przedsiębiorstwo może tego dokonać. A jak tego dokonać? Radzimy zapytać o to własnych pracowników. Oni wiedzą najlepiej, gdzie i w jakich procesach drzemie największy potencjał optymalizacji.  

 

3. Sztuczna inteligencja to prawdziwa szansa dla przemysłu spożywczego

Aktualnie obserwujemy wiele trendów technologicznych, z których największym jest sztuczna inteligencja. „Coś, co jeszcze do niedawna było jak fatamorgana, dziś przybrało realne kształty. Niektóre rozwiązania są już nawet stosowane na co dzień.“ - mówi Michael Zerbe, dyrektor działu programowania w CSB-System. „Zwłaszcza technologia przemysłowej analizy obrazu jest bardzo zaawansowana. Przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do człowieka, sztuczna inteligencja rzadko kiedy popełnia błędy. Za przykład może tu posłużyć kontrola jakości owoców i warzyw czy identyfikacja opakowań zwrotnych. „Prewencyjny” serwis maszyn i urządzeń  pozwala zoptymalizować plany serwisowe i maksymalnie skrócić czasy przestojów maszyn. Duże postępy poczyniono także w zakresie kalkulacji i prognozowania dostępności surowców i produktów. „Sztuczna inteligencja może w krótkim czasie zinterpretować olbrzymie ilości danych. Dlatego właśnie jest tak użyteczna w przemyśle spożywczym. W tym celu należy jednak najpierw dokonać cyfryzacji procesów, aby wyeliminować dane analogowe, czyli na przykład papierowe dokumenty. Cyfryzacja nadchodzi wielkimi krokami – i teraz jest właściwy czas na to, aby zająć się tym tematem.“  - podsumowuje Michael Zerbe. 

 

 Zobacz Discovery Days 2020

 

Discovery Days 2021 już wkrótce

„Planujemy już kolejne Discovery Days w maju 2021.“ – mówi Frank Braun,  dyrektor ds. marketingu w CSB-System. Nasza wirtualna konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem. „Podczas CSB Discovery Days chcemy przybliżyć temat cyfryzacji.  W dzisiejszym świecie wszystko ciągle się zmienia. Także w sposobie organizacji wydarzeń nadszedł czas na wyznaczenie nowych szlaków.” – podsumowuje Frank Braun.