Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Także dla przedsiębiorstw średniej wielkości cyfryzacja tworzy wiele nowych możliwości w zakresie optymalizacji procesów i zwiększania efektywności działania. Rzut oka na centrum logistyczne GoodMills Österreich dowodzi, że koncepcja ta doskonale sprawdza się w praktyce. Warto przy tym podkreślić, że bazowym oprogramowaniem przedsiębiorstwa jest system ERP firmy CSB. 

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu 

Z lektury tego artykułu dowiesz się, jak austriacka firma GoodMills steruje gospodarką towarową, logistyką i maszynami za pomocą oprogramowania ERP firmy CSB-System.  

Do artykułu

Nie ma u nas rozwiązań rozproszonych, wszyscy pracownicy pracują z tym samym systemem. W międzyczasie integracja posunęła się tak dalece, że za pośrednictwem oprogramowania sterujemy naszymi maszynami i urządzeniami. 

Gregor Trieb
Prezes Zarządu GoodMills Österreich GmbH