Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Sopraco-Gruppe

Групата Sopraco: Една ERP система за всички дъщерни фирми

Прочетете историята

We bring it all together‘, така звучи рекламният слоган на групата Sopraco. И действително европейската компания за месо обединява не само производствената верига под една шапка, но и всички процеси в единна система: CSB. Това повишава ефективността и гарантира структура и прозрачност в цялото предприятие.

Бранш: Месо  I   Софтуер: CSB Factory ERP

Прочетете цялата история

Научете как Sopraco Group управлява всички процеси и осигурява структура с една система

Изтеглете историята

Това, което Sopraco особено оценява в CSB, е, че цялото ноу-хау на месната индустрия е отразено в ERP системата.

Марк Амелот
Директор ICT & Technology Sopraco Group