Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Изгодни цени, непрекъсната възможност за доставка, максимална свежест на продуктите - търговците на храни и крайните потребители поставят високи изисквания към своите доставчици на птиче месо. Янез Ребек последователно адаптира словенската компания за преработка на птиче месо Pivka към предизвикателния пазар. Предпоставка за това е модерна и ориентирана към бъдещето ИТ и процесна инфраструктура.

Бранш: Месо

Прочетете цялата история

Научете как словенският завод за преработка на птици Pivka удвои темпа си на растеж.

Изтеглете историята

За последните десет години благодарение на CSB се разраснахме два пъти по-бързо от преди.

Янез Ребек
Управител Pivka Perutninarstvo d.d

 

Video ansehen