Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Търговецът на едро с храни FRIPA обработва поръчки на клиенти в рамките на 24 часа. FRIPA използва методите Pick-by-Scan и Pick-by-Voice, за да подбере стоките ефективно и без грешки. Списъци за комисиониране на хартия вече не се използват в предприятието.

Бранш: Търговия & логистика

Прочетете цялата история

Разберете как Fripa обработва клиентски поръчки точно навреме с CSB-System. Благодарение на системите за безхартиено комисиониране, търговецът на едро на храни комисионира поръчки ефективно и без грешки.

Изтеглете историята

Днес ние управляваме всички процеси с помощта на ИТ и имаме предимствата на ефективната обработка на поръчките, от регистрацията на поръчката през комисионирането чак до изпращането на стоките до клиента.

Ралф Хал
Управител FRIPA GmbH