Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Edeka Südwest Fleisch

Нито един процес без ИТ

Прочетете историята

Новият производствен завод и логистичен център в Райнщетен означава квантов скок в производителността за EDEKA Südwest Fleisch. Централната нервна система на интелигентният месокомбинат е CSB FACTORY ERP. В съчетание с най-модерните системи и машини, софтуерът дава възможност за ежедневен производствен обем до 650 тона висококачествени месни и колбасни продукти за около 1.150 филиала.

Бранш: Месо

Прочетете цялата история

Разберете как Edeka Südwest Fleisch използва FACTORY ERP решението на CSB, за да управлява цялата верига на създаване на добавена стойност в един от най-модерните и иновативни месокомбинати в Европа.

Изтеглете историята

В процеса на планиране на завода избрахме цялостното ИТ решение CSB-System. Браншовият софтуер ни помага да управляваме целия процес на създаване на добавена стойност ефективно и прозрачно.

Юрген Зин
Управител EDEKA Südwest Fleisch GmbH