Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Becker´s Bester

Как Becker´s Bester дигитализира производството на сок

Прочетете историята

 

Дигитализирането на средно производствено предприятие не е спринт, а бягане на дълго разстояние. Производителят на напитки Becker’s bester измина дълъг път и сега компанията предприема следващата стъпка: новият завод за преработка на сокове ще бъде свързан към централната ERP система и автоматизиран.

Бранш: Напитки I Софтуер: CSB INDUSTRY ERP

Прочетете цялата история

Научете, как Becker''s bester дигитализира производството на сокове.

Изтеглете флаера

Единният информационен потенциал на системата ни помогна във фазата на внедряване.

Гидо Мейер
ИТ ръководител