Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Комплексно решение за специфичните изисквания на бранша Риба

Успехът на Вашата фирма до голяма степен зависи от това, дали ще се справите с пазарните изисквания по отношение на свежест, качество, бързина и надеждност. Извънредно взискателни процеси трябва да бъдат планирани, безпроблемно организирани и всеобхватно съобразени с чувствителната сурова стока Риба и морски дарове: решете ежедневните предизвикателства още по-успешно с нашето браншово решение Риба.

 

Нашето браншово решение Риба и морски дарове ще Ви помогне да оптимизирате Вашите процеси

 • Supply Chain Management по цялата верига на доставки: риболов, рибовъдство, доставчици, производители, търговци и клиенти
 • Диспозиция и планиране на ресурси, материали и капацитети Обработка и преработка на риба, както и обoгатяване на риба
 • Оптимизация на производство
 • Безхартийно комисиониране
 • Мениджмънт на товари
 • Управление на качеството и интегрирано осигуряване на качеството
 • Непрекъснато обратно проследяване
 • Управление

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Риба на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.