Skip to main content

This page is also available in English

Change now

Едно цялостно решение за всички изисквания на бранша Напитки

Скъпи суровини, високи цени на енергията, строги изисквания на законодателството, динамично поведение на потребителите и широката гама от продукти – фирмите от бранша Напитки трябва да стават все по-гъвкави и по-рентабилни. Дали спестяване на разходи чрез интегрирани процеси, високо ефективна логистика или по-голяма гъвкавост за разработки. Нашето браншово решение Напитки предлага многочислени осезаеми предимства и подходящо решение за Вашите предизвикателства.

 

Нашето браншово решение Напитки Ви помага да оптимизирате процесите си

 • Снабдяване с интегриран мениджмънт на амбалаж
 • Диспозиция и планиране
 • Производство вкл. оптимизиране на рецептури въз основа на целeви предписания като съдържание на сок, градус Брикс, скала на Оксле
 • Пласмент с комисиониране, спедиция и управление на маршрути
 • Мениджмънт на качеството
 • Непрекъснато обратно проследяване от първоначалната продукция до потребителя
 • Многоканални продажби с мениджмънт за консултантска дейност извън офиса, мениджмънт на филиали и търговски обекти, интеграция на уеб приложения и интернет магазини
 • Управление

Така ще спечелите като клиент

Висока инвестиционна сигурност

По-ниски разходи и бързо внедряване на системата

Повече ефективност и качество

Пълна прозрачност във всички фирмени области

Водещи предприятия управляват успешно бизнеса си с браншовото решение Напитки на CSB

Правилният софтуер за всяко приложение

Браншовото решение CSB BASIC ERP - готово до ключ

Специално за по-малки и средни предприятия я има ­браншовата компетенция на международно успешната CSB-System, като готово до ключ браншово решение.

 

 • Готов за употреба само след 2 седмици
 • 80 % по-ниски разходи за внедряване
 • Не е необходим собствен ИТ специалист

 

повече за CSB BASIC ERP

CSB FACTORY ERP - Браншовото решение за производствени фабрики

Спечелете с CSB FACTORY ERP от браншово специализираната ERP система за оптимално управление на фабрики във фирмени групи и концерни

 

 • По-добро управление на Вашите фабрики
 • Повече ефективност и качество
 • По-малко ИТ разходи

 

повече за CSB FACTORY ERP

CSB INDUSTRY ERP - Комплексното решение за Вашето предприятие

Оптимално настроен към изискванията на Вашия бранш, CSB INDUSTRY ERP като браншово специализирано цялостно решение покрива повсеместно всички области по веригата за създаване на стойност в обхват и дълбочина.

 

 • С възможност за модулно разширение от единичния процес до цялостното решение
 • Повече прозрачност и ефективност на процесите
 • Покриване на всички фирмени процеси на 100 % в стандарт, с отчитане спецификите на бранша

 

повече за CSB INDUSTRY ERP

Свържете се с нас

Ние ще Ви отговорим на въпроси относно нашия софтуер, ще Ви дадем възможност да посетите референтно предприятие при един от нашите клиенти или ще Ви демонстрираме нашите решения.