Skip to main content

Най-важните данни

06.11.2019 - 09.11.2019
цял ден
Интер Експо Център, София, България

Посетете ни на изложението Месомания, което ще се проведе в Интер Експо Център, София от 06 до 09 ноември 2019

На щанда ни (зала 1, щанд 1А5) ще имате възможността да се информирате относно ЦСБ-Систем и нашите решения.