De keuze van de juiste order-pickingprocedure

Garandeer een maximum aan efficiëntie bij de bewerking van klantorders: Met de papierloze oplossingen van het CSB-systeem optimaliseert u uw tijd- en kosten-intensieveorder-pickingprojecten en verlaagt u tegelijkertijd het aantal fouten. Afhankelijk van artikelspectrum, orderstructuur, ruimtelijke omstandigheden etc. kiezen onze experts samen met u de passende order-pickingprocedure voor uw specifieke toepassing. Ons aanbod gaat van deel- tot volledig geautomatiseerde oplossingen met sorteerders of robots die zelfs het pick-proces overnemen.

Pick-by-scan

Pick-by-scan is een wijd verbreid order-pickingprocedure waarbij de ordergegevens van het ERP-systeem op mobiele gegevensregistratie apparaten met scan-functie worden gestuurd.

Pick-by-light

Bij het order-pick proces Pick-by-Light wordt aan de medewerkers via oplichtende lampen gesignaleerd waar het te order-picken artikel in het magazijn of op het order-pick eiland bevindt.

Pick-to-light

Deze methode is vooral voor bedrijven met veel filialen zoals bijvoorbeeld bedrijven van banketbakproducten interessant. hierbij worden de bestellingen die in het CSB-systeem worden ingevoerd, op displays in het order-pick gebied overgebracht.

Pick-by-voice

Bij pick-by-voice wordt taal-gestuurd en zeer gebruikersvriendelijk order-picking. De ordergegevens van de klant van het CSB-systeem worden in taal omgezet, de medewerkers krijgen de betreffende order per elektronische stemoverdracht op hun headset.

Sorteer order-picking

Bij de sorteer order-picking worden zeer moderne sorteer installaties zoals die door de CSB-automation AG gebruikt. Zowel half- alsook volledig automatische varianten vinden op een kleine ruimte hun plaats. Ze zijn vooral geschikt voor hetorder-picken van gemengde bundels.

Heeft u meer informatie over onze commissioneerprocedure nodig?
We helpen u graag verder
Neem contact op met ons
Bericht
Stuur uw vragen of voorstellen naar ons.
E- mail
Schrijft u ons direct een e-mail.
CSB-standplaatsen
Wereldwijd hebben wij meer dan 30 standplaatsen.
Telefoon
Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking.
Kontakt